Sắp xếp tên soft trong menu Start của HTC Imagio

lionking2006

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
X_XMình mở phần START của HTC Imagio, remove một số icon ko dùng thì chỗ đõ hiện lên nút ADD. Các phần mềm bên dưới không dịch chuyển lên tạo nên một khoảng trống giữa 2 nhóm icon. Bác nào biết cách SORT lại để các icon soft nằm lên trên, các vị trí trống (ADD) nằm sau đó được không??? Giúp mình với!!!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Top