Save webpage

blue2

GẮN KẾT
Em dùng netfront, bây giờ muốn lưu trang web đã vào thì làm thế nào các bác (để xem offline bằng các trình khác)
(nhờ mod xoá đi vì em đã hỏi trong thread khác rồi)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top