SE K750i ai biết khi nào bán?

Các thớt khác của buidung

buidung

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Up,
Con nay hay lắm mà không ai biết à?
Dùng một cho mobilphone, một cho PDA thì con này hay lắm
Thanks
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top