SE K750i ai biết khi nào bán?

Các thớt khác của buidung

buidung

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Up,
Con nay hay lắm mà không ai biết à?
Dùng một cho mobilphone, một cho PDA thì con này hay lắm
Thanks
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Top