Shortcut cho button

optimist27

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Tui thấy có thể đặt Shortcut cho các nút như là Calendar, Task ... Vậy có chương trình nào có thể đặt luôn Shortcut cho các nút Up, down, right, left và action không. Tui thấy mình cần thêm chức năng cho nút left là Screen Toggle chẳng hạn.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top