Silk area (vùng nhập liệu)

blue2

GẮN KẾT
Phát hiện về vùng nhập liệu dành cho bác nào dùng clie muốn sử dụng đồng thời Graffiti và Decuma Input. Các bác bấm vào icon chọn kiểu nhập liệu ở statusBar, sau đó bấm vào chữ “i” góc trên phải để xem một số hướng dẫn, chẳng hạn các bác kéo bút theo chiều ngang ở vùng statusBar thì sẽ có thể chuyển đổi nhanh giữa 2 kiểu nhập liệu…. Rất tiện lợi
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top