Skate It by EA (International)

ThanhBT

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Category: Games
May 10, 2010
Version: 1.0.71
102 MB
Seller: ElectronicArtsBV

Skate It © 2010 Electronic Arts Inc. All Rights Reserved. EA, the EA logo and SKATE are trademarks or registered trademarks of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Res

LANGUAGES: English

REQUIREMENTS: Compatible with iPhone, iPod touch, and iPad. Requires iPhone OS 2.2.1 or later.
File name: SkateIt-1.0.71-Phill2008.ipa File size: 101.95 MB
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Tình hình là mình có mua hàng pin bên nó, nó tả không chính xác làm mình chuyển khoản nó 100%, sau khi vừa ck xong & ngay 5 phút sau mình nhắn hỏi nó lại tình trạng pin, mới biết pin không đúng với yêu cầu mình cần mua & nói nó kh ...
Top