SKScheMa v1.2.17 Phần mềm lập lịch, ấn định để thực hiện 1 hành động theo thời gian do bạn ấn định:

tuanty

GÂY DỰNG
SKScheMa v1.2.17

Phần mềm lập lịch, ấn định để thực hiện 1 hành động theo thời gian do bạn ấn định:


- Bật/tắt phone theo lịch
- Send SMS theo lịch.
- Make call (tự gọi cho ai đó) theo lịch (ví dụ bạn muốn đánh thức ai đó, nhá máy cho ai đó)
- Đổi today screen theo lịch
- Chơi nhạc theo lịch
- Hangup phone theo lịch
- Soft reset, Power on/of ...theo lịch

Hổ trợ các HĐH


Download
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top