SKScheMa v1.2.17 Phần mềm lập lịch, ấn định để thực hiện 1 hành động theo thời gian do bạn ấn định:

tuanty

GÂY DỰNG
SKScheMa v1.2.17

Phần mềm lập lịch, ấn định để thực hiện 1 hành động theo thời gian do bạn ấn định:


- Bật/tắt phone theo lịch
- Send SMS theo lịch.
- Make call (tự gọi cho ai đó) theo lịch (ví dụ bạn muốn đánh thức ai đó, nhá máy cho ai đó)
- Đổi today screen theo lịch
- Chơi nhạc theo lịch
- Hangup phone theo lịch
- Soft reset, Power on/of ...theo lịch

Hổ trợ các HĐH


Download
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top