Slide2Shutdown v1.1 [31/08/2009] Trượt để tắt máy

maianhtungsten

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Một ứng dụng nhỏ miễn phí cũng tương tự như S2U2, bạn có thể sử dụng phần mềm này để tắt máy, tắt màn hình hay khởi động lại máy rất nhanh chóng với hiệu ứng kéo trượt trên màn hình.

  • Hỗ trợ màn hình QVGA, VGA, wQVGA
  • Yêu cầu cài đặt .NET Compact Framework 3.5


Thông tin chi tiết tại http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=554177
 

Attachments

  • Slide2ShutdownSetup_v1.1.CAB
    754.4 KB · Đọc: 93
  • Slide2ShutdownSetup_QVGAv1.1.CAB
    754.4 KB · Đọc: 84

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top