Smart Photos BB

mvthang

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Developer: SmrtGuard
Version: 1.10

SmrtPhotos xem ảnh, quản lý ảnh

Product Features
* Automatically finds all your photos.
* 6 thumbnail sizes.
* Zoom in and pan around photos.
* Organize you photos into albums.
* Different slide show effects.
 

Attachments

  • SmrtPhotos for BlackBerry.zip
    75.6 KB · Đọc: 60

trung_ymvn

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Cái này cho OS mấy hả bác chủ?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top