SmartDialing 2.5 hỗ trợ tiếng Việt

nncuong

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#1
Đã search mãi trên HHVN chỉ thấy SmartPad của huuquynh, có thể chưa ai giới thiệu.

Những ai đã dùng PocketPC Phone thì không thể không biết SmartDialing. Phiên bản mới nhất là 2.5 build 24516. Điều đặc biệt, 1 bác người Nga đã chỉnh sửa để nó hỗ trợ đa ngôn ngữ và tất nhiên bác ấy lại ưu ái cả người Việt.

Bài giới thiệu ở đây
và chỗ chính xác để download ở đây:

I decide to make universal (general) installation packet for possibility to install SmartDialing on any device: with or without other version of SmartDialing. Because of this, the installation packet if SmartDialing consist of several cab files. This will help to install only what you need and save some space on Storage if your device already have some components (MUI, skin, etc.). More info in readme.txt in archive in attachments. Currently supported search of contacts with letters from next character sets:

CyrHTCBut (cyrillic, like in HTC PhonePad, with cyrillic letters on buttons (may not work on some devices - use CyrSiePic instead)):
2абвгАБВГABCabcҐґ
3дежзДЕЖЗDEFdefёєЁЄ
4ийклИЙКЛGHIghiіїІЇ
5мнопМНОПJKLjkl
6рстуРСТУMNOmno
7фхцчФХЦЧPQRSpqrs
8шщъыШЩЪЫTUVtuv
9ьэюяЬЭЮЯWXYZwxyz

CyrSiePic (cyrillic, like in Siemens phones, with cyrillic letters below buttons on skin picture (replaces your current background picture if you have custom skin)):
2абвгАБВГABCabcҐґ
3дежзДЕЖЗDEFdefёєЁЄ
4ийклИЙКЛGHIghiіїІЇ
5мноМНОJKLjkl
6прсПРСMNOmno
7туфхТУФХPQRSpqrs
8цчшщъЦЧШЩЪTUVtuv
9ыьэюяЫЬЭЮЯWXYZwxyz

Eur (letters from character sets: baltic, central europe, turkish, western; english letters on buttons):
2abcABCáàâäăāãåąæćčçÁÀÂÄĂĀÃÅĄÆĆČÇ
3defDEFďđðéėëěēęĒĚĎĐÐÉĖËĘ
4ghiGHIģğíìîïīįıĢĞÍÌÎÏĪĮİ
5jklJKLķĺľļłĶĹĽĻŁ
6mnoMNOńňñņóòôöōõőøœŃŇÑŅÓÒÔÖŌÕŐØŒ
7pqrsPQRSŕřŗśšşßŔŘŖŚŠŞ
8tuvTUVťţÞúùûüūůųűŤŢþÚÙÛÜŪŮŲŰ
9wxyzWXYZýÿźżžÝŸŹŻŽ

Gre (letters from character set Greek; english letters on buttons):
2αβγΑΒΓabcABC
3δεζΔΕΖdefDEF
4ηθιΗΘΙghiGHI
5κλμΚΛΜjklJKL
6νξοΝΞΟmnoMNO
7πρσΠΡΣpqrsPQRS
8τυφΤΥΦtuvTUV
9χψωΧΨΩwxyzWXYZ

Vie (letters from character set Viet Nam; english letters on buttons):
2abcABCăâáàảãạắằẳẵặấầẩẫậĂÂÁÀẢÃẠẮẰẲẴẶẤẦẨẪẬ
3defDEFđêéèẻẽẹếềểễệĐÊÉÈẺẼẸẾỀỂỄỆ
4ghiGHIíìỉĩịÍÌỈĨỊ
5jklJKL
6mnoMNOôơóòỏõọốồổỗộớờởỡợÔƠÓÒỎÕỌỐỒỔỖỘỚỜỞỠỢ
7pqrsPQRS
8tuvTUVưúùủũụứừửữựƯÚÙỦŨỤỨỪỬỮỰ
9wxyzWXYZýỳỷỹỵÝỲỶỸỴ
Để thuận tiện, tôi attach luôn cho các bác.
1_V_SmartDial_Search_Vie_25b24516.cab là file dành cho tiếng Việt
Như vậy là đã kết hợp được cái hay của SmartDialing và SmartPad lại còn miễn phí nữa chứ
 

PinkSun01

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#3
Nhìn Pro quá bác ơi
Cái SmartDialing ở trên là cái nào trong số đó hả bác?
Híc, nhưng nó không chạy trên Mini S rồi
 

smile188

HHVN - 2006
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#5
Xin hỏi file cab thứ hai bác up lên để làm gì hả bác, em dùng o2mini có dùng cái này được kô ạ?
Cái cab thứ hai là dùng khi máy bác đã có Smart Dialing, cài vào nó sẽ hỗ trợ thêm tiếng Việt. 02 Mini của bác dùng tốt đó.
 

nncuong

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#8
Ủa mình chẳng hiểu gì hết, bản SmartDialing 2.1 của mình đã support Unicode rồi mà, đâu có cần cài thêm cái gì đâu? Tiếng Việt hiển thị thoải mái
Bản này không chỉ hỗ trợ hiển thị Unicode mà nó cho phép tìm kiếm theo ký tự tiếng Việt. Mục đích dùng SmartDialing là để search.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Em chào cả nhà.
Chẳng là em đang quan tâm 1 số sản phẩm đấu giá hay ho của cụ @tonyru@09-09-09 nhưng vẫn chưa dám bid, vì thấy các topic của 2 cụ này phần tiêu đề rao giống mấy chị bán ở chợ Nhà Xanh (Cầu Gi ...
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top