SmartGuard Security Free for BB

mvthang

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
mainp.png


  • Remote track your smartphone - Find my Blackberry location & tracking
  • Remote Data Wipe - Remotely wipe your smartphone data
  • Audio-Ping - Ping to locate your phone in case you have it muted
  • Loved-One Tracking -allow another user to track your smartphone location
  • Personal Guardian - turn your smartphone into a "panic button"
  • Sim Card Guardian - When an unregistered sim card is used...you are notified via SMS or email
FREE ALL BB các bác nhé
 

Attachments

  • smrtguard_v211_desktop_riskfree_en.zip
    673.8 KB · Đọc: 87

Bài viết cần bạn xem thêm

Mình có mua nước hoa chiết của bạn này nhưng lâu ko nhận được hàng nên vào hòm thư để trao đổi, khi vào hòm thư thì không thấy cuộc trò chuyện với bạn đó nữa, ai gặp tình trạng này chưa ạ
Screenshot_20230106_213135_Chrome.jpg
...
Top