SmartGuard Security Free for BB

mvthang

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
mainp.png


  • Remote track your smartphone - Find my Blackberry location & tracking
  • Remote Data Wipe - Remotely wipe your smartphone data
  • Audio-Ping - Ping to locate your phone in case you have it muted
  • Loved-One Tracking -allow another user to track your smartphone location
  • Personal Guardian - turn your smartphone into a "panic button"
  • Sim Card Guardian - When an unregistered sim card is used...you are notified via SMS or email
FREE ALL BB các bác nhé
 

Attachments

  • smrtguard_v211_desktop_riskfree_en.zip
    673.8 KB · Đọc: 87

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top