SmartRss Touch: Xem tin tức cập nhật trực tuyến RSS với Touch

maianhtungsten

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Đây là một phần mềm miễn phí được BeetzStream giới thiệu ngày 31/10/2009 với giao diện đẹp, dễ dàng sử dụng khi bạn cuộn vuốt Touch trên màn hình với các Icon lớn, hiện tại phiên bản Beta vẫn phát triển và đã được cung cấp cho người dùng thử.
  • Hỗ trợ WM 6.0, 6.1, và WM6.5
  • Yêu cầu .Net CF 3.5
  • Giao diện iPhone Touch
  • Dễ dàng sử dụng ngón tay
  • Hỗ trợ tốt nhất màn hình VGA, QVGA


Thông tin chi tiết tại http://www.beetzstream.com/Portal/
 

Attachments

  • SmartRssTouch.zip
    209.8 KB · Đọc: 58

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top