Software :: FileUntils for PPC 1.0 - tiện ích xử lí file nhiều chức năng

oh_my_god

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Chương trình có tên là FileUntils PPC của hãng Jobro Software vừa được giới thiệu với version 1.0Chức năng chính:

- Merge: Combine a number of files to one
- Split: Split a file into a number of segments
- Rename: Rename a number of files at once
- Replace: Replace text in a number of files at once
- ByteSwap: Change the byte order in a number of files at once
- LFConvert: Change between Windows, Unix and Mac line feeds in a number of files at once
- Compare: Compare files binary or as text files

Download: http://www.jobrosoftware.se/products/fileutilsppc.html

Chúc vui !!!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Mình có mua nước hoa chiết của bạn này nhưng lâu ko nhận được hàng nên vào hòm thư để trao đổi, khi vào hòm thư thì không thấy cuộc trò chuyện với bạn đó nữa, ai gặp tình trạng này chưa ạ
Screenshot_20230106_213135_Chrome.jpg
...
Top