Software :: Skype client for Windows Mobie Smartphone released

oh_my_god

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Ứng dụng này đã trở nên rất nổi tiếng trên PC và PPC, nay đã có phiên bản Skype dành cho MS Smartphone...Mới chỉ là phiên bản beta. Chỉ hỗ trợ text, không có voice. Nhưng đây không phải là một khiếm khuyết vì hầu hết các loại MS Smartphone hiện nay không có tích hợp Wifi, chủ yếu kết nối bằng GPRS -> voice over IP over GPRS là không thể vì tốc độ chậm.

Link: http://www.skype.com/go/getskype-smartphone

Chúc vui !!!

Nguồn: www.msmobiles.com
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top