Software :: Socket Wi-Fi Companion - quản lí mạng Wi-Fi

oh_my_god

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Socket Wi-fi Companion là ứng dụng quản lí kết nối Wireless Lan với nhiều chức năng hữu ích, giao diện đồ họa đơn giản và dễ sử dụng...Chức năng chính:

- Find Wireless LAN: Find Wi-Fi hotspots in range.

- Get Connected: Connect to Wireless network securely.

- Manage: Manage Power save settings to enhance battery life for Windows Mobile Device.

- Security: Works well with all WLAN security protocols supported by Windows Mobile (WPA, WPA-PSK, 802.1x, 40/128-bit WEP, Open).

- Persistence Connectivity: This will connect to Wi-Fi network quickly and keep connection.

- Ping utility: Ping utility will enable users to check network connectivity

- Trace Route utility: Trace Route will check each hop in your connection to the Internet.

- Tương thích với: link

Link: http://www.handango.com/PlatformPro...&catalog=30&txtSearch=Socket&pc=list[3]_title

Chúc vui !!!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Dear Mod,

Tại topic này : https://www.handheld.com.vn/threads...l-co-ket-thuc-22h22p-ngay-01-06.593249/page-2

Nhờ Mod xem giúp bài bid của bác Phan Gia Minh có hợp lệ không và ai là người win hợp lệ ạ :

E ...
Top