Software :: Socket Wi-Fi Companion - quản lí mạng Wi-Fi

oh_my_god

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Socket Wi-fi Companion là ứng dụng quản lí kết nối Wireless Lan với nhiều chức năng hữu ích, giao diện đồ họa đơn giản và dễ sử dụng...Chức năng chính:

- Find Wireless LAN: Find Wi-Fi hotspots in range.

- Get Connected: Connect to Wireless network securely.

- Manage: Manage Power save settings to enhance battery life for Windows Mobile Device.

- Security: Works well with all WLAN security protocols supported by Windows Mobile (WPA, WPA-PSK, 802.1x, 40/128-bit WEP, Open).

- Persistence Connectivity: This will connect to Wi-Fi network quickly and keep connection.

- Ping utility: Ping utility will enable users to check network connectivity

- Trace Route utility: Trace Route will check each hop in your connection to the Internet.

- Tương thích với: link

Link: http://www.handango.com/PlatformPro...&catalog=30&txtSearch=Socket&pc=list[3]_title

Chúc vui !!!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Em có đăng 1 bài đấu giá chiếc bật lửa Dupont Gatsby sáng nay.
Đến giờ vào thì lại ko thấy nữa, cho e hỏi bài bị xoá vì lí do gì vậy ạ?
Top