Softwares for P800/P900

tay mo

GÂY DỰNG
Em thấy www.p800stuff.com ,forum này chỉ ra nhiều nơi down rất hay(em thích nhất oldk group ở yahoo. Phần mềm không nhiều nhưng cần thiết và cập nhật. Nhất là khi aivanet bị sập rồi!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top