Sprite Backup v1.4.2.104 Sao lưu dữ liệu cá nhân an toàn

maianhtungsten

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
spritesoftware rất thành công với các sản phẩm sao lưu dữ liệu cá nhân, dữ liệu hệ thống an toàn như Sprite Clone trên nền Windows Mobile. Sprite Backup cũng là một sản phẩm sao lưu hệ thống an toàn trên Android. Không phải lúc nào dữ liệu cá nhân PIM của bạn được đồng bộ an toàn trên máy tính, sau khi nâng cấp ROM bạn có thể phục hồi từng chỉ mục mà bạn mong muốn một cách nhanh chóng.

Sprite Backup hỗ trợ kiểu sao lưu
 • Sao lưu đầy đủ contacts, sms, applications, settings...
 • Sao lưu từng chỉ mục
 • Sao lưu chia sẻ lưu trữ qua PC, FTP hay Storage Cards
 • Sao lưu tự động theo lịch biểu


Sprite Backup hỗ trợ các chỉ mục được sao lưu
 • Contacts
 • Cài đặt hệ thống
 • Tin nhắn SMS
 • Lịch biểu Calendar
 • Lịch sử cuộc gọi
 • Bookmarks
 • Home screens
 • Báo thức Alarms
 • IM, MMS
 • Hình ảnh, Music, Ringtones, Video
 • ...


Thông tin chi tiết tại http://www.spritesoftware.com/products/sprite-backup/full-edition
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top