Sử dụng hồng ngoại của T-Mobile Dash

26 Tháng mười 2007 lúc 08:16
#2
Dash đâu có hồng ngoại đâu bác.Chỉ có wifi với bluetooth thôi. Bác muốn kết nối với laptop thi kêt nối qua bluetooth hay wifi đó. Nếu kết nối bluetooth thì bác vào Comm Manager->Turn on Bluetooth va Beam lên thôi.
 
Lazada Vietnam Master card on Monday