Sync O22 và Smartphone được không?

ongke

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Các bác vui lòng cho hỏi mình có thể sync 02 máy là O22 và một Smartphone (HĐH Window 2002) qua cổng IR không? Sync để đổ contact qua lại ấy mà...(không dùng qua PC nhé).

Cảm ơn rất nhiều.
 

nostvn

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Nếu để lấy contact thì sync chung với PC cũng được rùi mà, còn sync giữa PPC với MS Smartphone thì chưa nghe (mà cả sync giữa 2 PPC với nhau cũng chưa thấy nữa)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top