Tách nhạc ra khỏi .swf???

Các thớt khác của Bac Vinh

Bac Vinh

GẮN KẾT
Các bác có biết soft nào tách phần nhạc trong file .swf ra thanh .mp3 không?
Tôi có file .swf này muốn tách phần nhạc ra file .mp3 để làm file nhạc báo thức, nhờ các bác giúp dùm:

http://wifiparis.free.fr/vivi/whax-airXXXXX-wep.swf

(chữ "XXXXX" các bác thay bằng "c r a c k", viết liền nhé)
Nhân tiện post luôn phần lời để các bác nghiên cứu.. :-D

MOSKAU
- Dschinghis Khan -

Moskau - fremd und geheimnisvoll
Türme aus rotem Gold
Kalt wie das Eis
Moskau - doch wer dich wirklich kennt
Der weiß ein Feuer brennt
Ihn dir so heiß
Kosaken - he - he - he - hebt die Gläser
Natascha - ha - ha - ha - du bist schön
Tovarisch - he - he - he - auf das Leben
Auf dein Wohl Bruder he - Bruder ho
Moskau, Moskau
Wirf die Gläser an die Wand
Russland ist ein schönes Land
Moskau, Moskau
Deine Seele ist so groß
Nachts da ist der Teufel los
Moskau, Moskau
Liebe schmeckt wie Kaviar
Mädchen sind zum Küssen da
Moskau, Moskau
Komm wir tanzen auf dem Tisch
Bis der Tisch zusammenbricht
Moskau - Tor zur Vergangenheit
Spiegel der Zarenzeit
Rot wie das Blut
Moskau - Wer deine Seele kennt
Der weiß die Liebe brennt
Heiß wie die Glut
Kosaken - he - he - he - hebt die Gläser
Natascha - ha - ha - ha - du bist schön
Tovarisch - he - he - he - auf die Liebe
Auf dein Wohl Mädchen he - Mädchen ho
Moskau, Moskau
Wirf die Gläser an die Wand
Russland ist ein schönes Land
Moskau, Moskau
Deine Seele ist so groß
Nachts da ist der Teufel los
Moskau
Moskau, Moskau
Moskau! Moskau!
Moskau, Moskau
Wodka trinkt man pur und kalt
Das macht hundert Jahre alt
Moskau, Moskau
Väterchen dein Glas ist leer
Doch im Keller ist noch mehr
Moskau, Moskau
Kosaken - he - he - he - hebt die Gläser
Natascha - ha - ha - ha - du bist schön
Tovarisch - he - he - he - auf die Liebe
Auf dein Wohl Bruder he - Bruder ho
Moskau, Moskau
Wirf die Gläser an die Wand
Russland ist ein schönes Land
Moskau, Moskau
Deine Seele ist so gross
Nachts da ist der Teufel los
Moskau, Moskau
Liebe schmeckt wie Kaviar
Mädchen sind zum Küssen da
Moskau, Moskau
Komm wir tanzen auf dem Tisch
Bis der Tisch zusammenbricht
Ihr wollt zurück ?
 

Bac Vinh

GẮN KẾT
killed said:
Cái này thì có nhiều vô kể, và em cũng có đầy :D
Xin đề cử với bác là :
Sothink SWF Decompiler
SWF2MP3
Đã down "SWF Decompiler" và tách phần nhạc ra tốt.
Cám ơn bác killed nhé.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Chắc do đầu tư nhiều về các mảng truyền thông nên thường sẽ được để ý hơn
Top