[HÀ NỘI] Tài liệu đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Các thớt khác của nambk1990 Lịch sử giao dịch của nambk1990 (0)

#1
Kiểu dáng công nghiệp là một đối tượng của sở hữu công nghiệp, khác với quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp được phát sinh trên cơ sở cấp văn bằng bảo hộ (chỉ trừ các đối tượng là bí mật kinh doanh và tên thương mại)
Vậy khi muốn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thì chủ sở hữu cần phải chuẩn bị những tài liệu gì?

Công ty Luật Hoàng Phi tư vấn về các tài liệu có trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp; cũng như các yêu cầu đối với các tài liệu đó như sau:

1. Tài liêu bắt buộc phải có:

- Tờ khai đăng ký: hai bản (làm bằng tiếng Việt)a

- Tài liệu, mẫu vật thể hiện kiểu dáng công nghiệp (làm bằng tiếng Việt)

- Giấy ủy quyền khi nộp đơn thông qua đại diện (làm bằng tiếng Việt hoặc ngôn ngữ khác- phải dịch ra tiếng Việt khi Cục SHTT yêu cầu)

- Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền từ người khác (làm bằng tiếng Việt hoặc ngôn ngữ khác- phải dịch ra tiếng Việt khi Cục SHTT yêu cầu)

- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên nếu có (làm bằng tiếng Việt hoặc ngôn ngữ khác- phải dịch ra tiếng Việt khi Cục SHTT yêu cầu)

- Chứng từ nộp phí, lệ phí (tiếng Việt)

2. Tài liệu, mẫu vật thể hiện kiểu dáng công nghiệp,gồm có:

- Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp gồm 2 phần:

+ Phần mô tả: phải bộc lộ đầy đủ các đặc điểm tạo dáng thể hiện bản chất của kiểu dáng công nghiệp

Chỉ rõ các đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt so với kiểu dáng công nghiệp khác biệt nhất đã biết

Mô tả phù hợp với bộ ảnh chụp, bản vẽ

+ Phạm vi bảo hộ: thể hiện các đặc điểm tạo dáng cần được bảo hộ: đặc điểm mới, đặc điểm khác biệt với kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết

Phù hợp với phần mô tả sáng chế

- Bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp: bộc lộ những đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp
3. Tính thống nhất của đơn

- Mỗi đơn đăng ký có thể yêu cầu cấp một Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho nhiều kiểu dáng công nghiệp khi:

+ Các kiểu dáng công nghiệp của một bộ sản phẩm thể hiện ý tưởng sáng tạo chung duy nhất, được sử dụng cùng nhau để thực hiện mục đích chung

+ Một kiểu dáng công nghiệp kèm theo một hoặc nhiều phương án là biến thể của kiểu dáng công nghiệp đó theo ý tưởng sáng tạo chung duy nhất, không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp đó.
- đăng ký logo
- đăng ký bản quyền
 
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top