Tài liệu về mạng máy tính

whamy04

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#1
Mình muốn tìm hiểu về Mạng thì phải tìm đọc sách nào?ebook?
Ví dụ như url là gì?web server, application server là gì?cách thức 1 request trên internet?DNS server? TCP/IP?............
Đặc biệt là GET và POST?
 
#2
Mình muốn tìm hiểu về Mạng thì phải tìm đọc sách nào?ebook?
Ví dụ như url là gì?web server, application server là gì?cách thức 1 request trên internet?DNS server? TCP/IP?............
Đặc biệt là GET và POST?
Theo như nội dung câu hỏi của bạn thì mình hiểu là bạn đang muốn tìm hiểu các vấn đề liên quan đến bản chất của các ứng dụng liên quan đến Web và một số khái niệm cơ bản nhất về mạng.

Hi vọng cái này giúp được bạn:

Khái niệm cơ bản GET và POST:
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec9.html

Khái niệm cơ bản về Mạng:
http://compnetworking.about.com/od/...asics_Key_Concepts_in_Computer_Networking.htm

Về Network: Bạn tìm quyền ebook có tên là Computer Networking (Cuốn kinh điển của Stall... gì quên rồi -Cuốn này đã được dịch sang tiếng Việt, có thể mua ở các hiệu sách.)
Các vấn đề như DNS, Webserver, Aplication Server thì tìm một quyển sách tiếng Việt ví dụ: Lập trình ứng dụng Web với ASP.NET 2.0 để đọc, sẽ có các kiến thức về các vấn đề này. Hoặc search với các keywork tương tự trên Google.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cám ơn bài biết của bạn rất hữu ích nhé
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top