Tại sao công ty Điện nhận trách nhiệm còn công ty Chiếu sáng thì ko?

Các thớt khác của whamy04

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top