Tại sao nhỉ (thường xảy ra sau khi cài lại win)?

Các thớt khác của alittlemad
Lazada Vietnam Master card on Monday