Tận hưởng thế giới của 50GB Audio Book ( có luôn Harry Potter 7 nhá)

Các thớt khác của atungbk

atungbk

ĐẠI BA HOA
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
27 Tháng bảy 2007 lúc 17:55
#1
Nhân dịp Harry Potter and Deathly Hallows đến tay mọi người, em xin tặng các bác 50GB Audio Book gồm những tác phẩm nổi tiếng trong đó có thể kể đến các tác giả như Agatha Christie, Dan Brown... và tất nhiên là có J.K. Rowling với Harry potter toàn tập. Chất lượng tuyệt hảo, giọng đọc lôi cuốn... Hãy thưởng thức nhá anh em...

J.K. Rowling – Harry Potter
Sorcerer’s Stone
http://rapidshare.com/files/567521/1HP-SS.part1.rar
http://rapidshare.com/files/567523/1HP-SS.part2.rar
http://rapidshare.com/files/567504/1HP-SS.part3.rar
Chamber of Secrets
http://rapidshare.com/files/17802774/HP-ChamberSecrets.rar.html
Prisoner of Azkaban
http://rapidshare.com/files/567509/3hp-poa.part1.rar
http://rapidshare.com/files/567512/3hp-poa.part2.rar
http://rapidshare.com/files/567524/3hp-poa.part3.rar
http://rapidshare.com/files/567516/3hp-poa.part4.rar
http://rapidshare.com/files/567503/3hp-poa.part5.rar
Goblet of Fire
http://rapidshare.com/files/29190201/HP-_Goblet_of_Fire.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/29191043/HP-_Goblet_of_Fire.part2.rar.html
Order of the Phoenix
http://rapidshare.com/files/567468/5hp-ootp.part01.rar
http://rapidshare.com/files/567472/5hp-ootp.part02.rar
http://rapidshare.com/files/567475/5hp-ootp.part03.rar
http://rapidshare.com/files/567473/5hp-ootp.part04.rar
http://rapidshare.com/files/567474/5hp-ootp.part05.rar
http://rapidshare.com/files/567477/5hp-ootp.part06.rar
http://rapidshare.com/files/567476/5hp-ootp.part07.rar
http://rapidshare.com/files/567478/5hp-ootp.part08.rar
http://rapidshare.com/files/567458/5hp-ootp.part09.rar

Half Blood Prince
http://rapidshare.com/files/567528/6hp-hbp.part1.rar
http://rapidshare.com/files/567522/6hp-hbp.part2.rar
http://rapidshare.com/files/567463/6hp-hbp.part3.rar
http://rapidshare.com/files/567467/6hp-hbp.part4.rar
http://rapidshare.com/files/567465/6hp-hbp.part5.rar
http://rapidshare.com/files/567466/6hp-hbp.part6.rar
http://rapidshare.com/files/567593/6hp-hbp.part7.rar

The Deathly Hallows
http://rapidshare.com/files/4423462..._Harry_Potter___the_Deathly_Hallows.part1.rar
http://rapidshare.com/files/4423748..._Harry_Potter___the_Deathly_Hallows.part2.rar
http://rapidshare.com/files/4424115..._Harry_Potter___the_Deathly_Hallows.part3.rar
http://rapidshare.com/files/4424480..._Harry_Potter___the_Deathly_Hallows.part4.rar
http://rapidshare.com/files/4424852..._Harry_Potter___the_Deathly_Hallows.part5.rar
http://rapidshare.com/files/4425162..._Harry_Potter___the_Deathly_Hallows.part6.rar
http://rapidshare.com/files/4425201..._Harry_Potter___the_Deathly_Hallows.part7.rar


http://rapidshare.com/files/44452089/85H.rar
http://rapidshare.com/files/44455558/87B.rar
http://rapidshare.com/files/44476640/87.5G.rar
http://rapidshare.com/files/44480756/A384.RAR
http://rapidshare.com/files/44482621/A385.RAR
http://rapidshare.com/files/44461476/67Z2.RAR
http://rapidshare.com/files/44464089/67Z3.RAR
http://rapidshare.com/files/44492633/F161.RAR
http://rapidshare.com/files/44471630/67Z4.RAR
http://rapidshare.com/files/44495500/F162.RAR
Paul Adam
Enemy Within
http://rapidshare.com/files/17832394/PA-Enemy_Within.rar.htmlAmbrose, Stephen A.
Band of Brothers
http://rapidshare.com/files/35405083/SeA-Band_of_Brothers.rar.htmlKevin Anderson
Hidden Empire
http://rapidshare.com/files/29208275/KA-Hidden_Empire.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/29209694/KA-Hidden_Empire.part2.rar.htmlRobert Baer
Blow the House Down
http://rapidshare.com/files/33878734/RB-Blow_the_House_Down.rar.html

See No Evil
http://rapidshare.com/files/11902432/RB-See_No_Evil.rar.html
Sleeping With the Enemy
http://rapidshare.com/files/11902938/RB-Sleeping.rar.htmlDavid Baldacci
The Camel Club
http://rapidshare.com/files/31164941/DB-The_Camel_Club.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/31165371/DB-The_Camel_Club.part2.rar.html
Collectors
http://rapidshare.com/files/11964837/DB-Collectors.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/11964958/DB-Collectors.part2.rar.html
Hour Game
http://rapidshare.com/files/11966449/DB-Hour_Game.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/11966792/DB-Hour_Game.part2.rar.html
Last Man Standing
http://rapidshare.com/files/11968515/DB-Last_Man_Standing.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/11953940/DB-Last_Man_Standing.part2.rar.html
Mighty Johns
http://rapidshare.com/files/31160477/DB-Mighty_Johns.rar.html
Split Second
http://rapidshare.com/files/31162623/DB-Split_Second.rar.html
http://rapidshare.com/files/31168334/DB-Total_Control.part1.rar.html
Total Control
http://rapidshare.com/files/31169396/DB-Total_Control.part2.rar.html
The Winner
http://rapidshare.com/files/31166258/DB-The_Winner.rar.html
Wish You Well
http://rapidshare.com/files/31169901/DB-Wish_You_Well.rar.htmlRobert Barr
Dark Island
http://rapidshare.com/files/17814900/RB-Dark_Island.rar.htmlBatman
Dark Knight
http://rapidshare.com/files/11960607/B-Dark_Knight.rar.htmlWilliam Bernhardt
Darkeye
http://rapidshare.com/files/11953657/WB-Dark_Eye.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/11876111/WB-Dark_Eye.part2.rar.htmlJames Bond
For Your Eyes Only
http://rapidshare.com/files/29191594/JB-For_Your_Eyes_Only.rar.html
On her Majesty’s Secret Service
http://rapidshare.com/files/29192820/JB-On_Her_Majestys_Secret_Service.rar.html
The Spy Who Loved Me
http://rapidshare.com/files/29193322/JB-Spy_Who_Loved_Me.rar.html
Thunderball
http://rapidshare.com/files/29194561/JB-Thunderball.rar.htmlSusie Bright
The Best of American Erotic Literature 2003
http://rapidshare.com/files/17819471/SB-American_Erotic_Literature_2003.rar.htmlTerry Brooks
Elfstones of Shannara
http://rapidshare.com/files/17823522/TB-Elfstones_of_Shannara.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/17824339/TB-Elfstones_of_Shannara.part2.rar.html
First King of Shannara
http://rapidshare.com/files/17825160/TB-First_King_of_Shannara.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/17825759/TB-First_King_of_Shannara.part2.rar.html
Sword of Shannarra
http://rapidshare.com/files/17826806/TB-Sword_of_Shannara.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/17827763/TB-Sword_of_Shannara.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/17827964/TB-Sword_of_Shannara.part3.rar.html
Wishsong of Shannara
http://rapidshare.com/files/17828795/TB-Wishsong_of_Shannara.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/17829197/TB-Wishsong_of_Shannara.part2.rar.htmlDan Brown
Angels and Demons
http://rapidshare.com/files/568563/DB-A_D.part1.rar
http://rapidshare.com/files/568539/DB-A_D.part2.rar
Davinci Code
http://rapidshare.com/files/17787114/DB-Davinci_Code.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/17788388/DB-Davinci_Code.part2.rar.html
Deception Point
http://rapidshare.com/files/17791627/DB-Deception_Point.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/17794635/DB-Deception_Point.part2.rar.html
Digital Fortress
http://rapidshare.com/files/34598679/DB-Digital_Fortress.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/34595977/DB-Digital_Fortress.part2.rar.htmlSandra Brown
Temperatures Rising
http://rapidshare.com/files/34818784/SB-Temperatures_Rising.rar.html
Unspeakable
http://rapidshare.com/files/34820330/SB-Unspeakable.rar.htmlJohn Case
Ghost Dancer
http://rapidshare.com/files/17804495/JC-Ghost_Dancer.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/17804526/JC-Ghost_Dancer.part2.rar.html
 

atungbk

ĐẠI BA HOA
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
27 Tháng bảy 2007 lúc 17:58
#2
Agatha Christie
3rd Girl
http://rapidshare.com/files/22461996/AC-3rd_Girl.rar
The 7 Dials Mystery
http://rapidshare.com/files/14736786/AC-The_7_Dials_Mystery.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/14737099/AC-The_7_Dials_Mystery.part2.rar.html
The ABC Murders
http://rapidshare.com/files/14737338/AC-The_ABC_Murders.rar.html
After the Funeral
http://rapidshare.com/files/14725789/AC-after_funeral.rar.html
And Then There Were None
http://rapidshare.com/files/14734246/AC-none.rar.html
Appointment with Death
http://rapidshare.com/files/31157626/AC-Appointment_With_Death.rar.html
The Body in the Library
http://rapidshare.com/files/14737578/AC-The_Body_in_the_Library.rar.html
Cards on the Table
http://rapidshare.com/files/23355888/AC-Cards_on_the_Table.rar
http://rapidshare.com/files/22463187/AC-Cards_on_the_Table.rar
The Carmichael Case
http://rapidshare.com/files/14725960/AC-Carmichael_Case.rar.html
Caribbean Mystery
http://rapidshare.com/files/31922192/AC-A_Caribbean_Mystery.rar.html
Christmas Tragedy
http://rapidshare.com/files/14739135/AC-XmasTragedy.rar.html
Curtain
http://rapidshare.com/files/36587012/AC-Curtain.rar.html
Dead Man’s Mirror
http://rapidshare.com/files/14726236/AC-Dead_Man_s_Mirror.rar.html
Death Comes as the End
http://rapidshare.com/files/14727066/AC-Death_Comes_As_The_End.rar.html
Death in the Clouds
http://rapidshare.com/files/36589566/AC-Death_in_the_Clouds.rar.html
Death on the Nile
http://rapidshare.com/files/14728249/AC-Death_on_the_Nile.rar.html
Dumb Witness
http://rapidshare.com/files/14729257/AC-Dumb_Witness.rar.html
Five Little Pigs
http://rapidshare.com/files/14729464/AC-Five_Little_Pigs.rar.html
Halloween Party
http://rapidshare.com/files/12014064/AC-_Halloween_Party.rar.html
Harlequin Tea Set
http://rapidshare.com/files/36589911/AC-Harlequin_Tea_Set.rar.html
Hickory Dickory Dock
http://rapidshare.com/files/31922969/AC-Hickory_Dickory_Dock.rar.html
Listerdale Mystery
http://rapidshare.com/files/36591569/AC-Listerdale_Mystery.rar.html
Love Detectives
http://rapidshare.com/files/36592053/AC-Love_Detectives.rar.html
Man in the Brown Suit
http://rapidshare.com/files/29147797/AC-Man_in_the_Brown_Suit.rar.html
Murder Announced
http://rapidshare.com/files/14730771/AC-Murder_Announced.rar.html
Murder at the Vicarage
http://rapidshare.com/files/14731065/AC-Murder_at_the_Vicarage.rar.html
Murder in Mesopotamia
http://rapidshare.com/files/14731477/AC-Murder_in_Mesopotomia.rar.html
Murder is Easy
http://rapidshare.com/files/14732267/AC-Murder_Is_Easy.rar.html
The Murder of Roger Ackroyd
http://rapidshare.com/files/14737766/AC-The_Murder_Of_Roger_Ackroyd.rar.html
Murder on the Links
http://rapidshare.com/files/14732532/AC-Murder_on_the_Links.rar.html
Murder on the Orient Express
http://rapidshare.com/files/14733423/AC-Murder_on_the_Orient_Express.rar.html
Nemean Lion
http://rapidshare.com/files/36592981/AC-Nemean_Lion.rar.html
Partners in Crime
http://rapidshare.com/files/31923793/AC-Partners_In_Crime.rar.html
Peril at End House
http://rapidshare.com/files/14735011/AC-Peril_At_End_House.rar.html
Pocket Full of Rye
http://rapidshare.com/files/14735206/AC-Pocket_Rye.rar.html
Poirot's Early Cases
http://rapidshare.com/files/31159250/AC-Poirot_s_Early_Cases.rar.html
Sad Cypress
http://rapidshare.com/files/36595137/AC-Sad_Cypress.rar.html
Secret Adversary
http://rapidshare.com/files/36597086/AC-Secret_Adversary.rar.html
Submarine Plans
http://rapidshare.com/files/36597235/AC-Submarine_Plans.rar.html
Swan Song
http://rapidshare.com/files/36597354/AC-Swan_Song.rar.html
Taken at the Flood
http://rapidshare.com/files/29149217/AC-Taken_at_the_Flood.rar.html
Tape Measure Murder
http://rapidshare.com/files/36597527/AC-Tape_Measure_Murder.rar.html
They Do it With Mirrors
http://rapidshare.com/files/14738546/AC-They_Do_It_With_Mirrors.rar.html
Three Blind Mice
http://rapidshare.com/files/36598218/AC-Three_Blind_Mice.rar.html
Thumbmark of St. Peter
http://rapidshare.com/files/36598338/AC-Thumbmark_Of_St.Peter.rar.html
Towards Zero
http://rapidshare.com/files/22465675/AC-Towards_Zero.rar
Tuesday Club Murders
http://rapidshare.com/files/34323812/AC-Tuesday_Club_Murders.rar.html
Unexpected Guest
http://rapidshare.com/files/36599284/AC-Unexpected_Guest.rar.html
Western Star
http://rapidshare.com/files/36599469/AC-Western_Star.rar.html
Why Didn’t They Ask Evans
http://rapidshare.com/files/36601133/AC-Why_Didn_t_They_Ask_Evans.rar.html
Witness for the Prosecution
http://rapidshare.com/files/14739026/AC-Witness_for_the_Prosecution.rar.html
Dale Brown
Storming Heaven
http://rapidshare.com/files/29161422/DB-Storming_Heaven.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/29162473/DB-Storming_Heaven.part2.rar.html
Dreamland
http://rapidshare.com/files/36637060/DB-Dreamland.rar.html
Razor’s Edge
http://rapidshare.com/files/36638146/DB-Dreamland-Razor_s_Edge.rar.html
Strike Zone
http://rapidshare.com/files/36639165/DB-Dreamland-Strike_Zone.rar.htmlTom Clancy
Bear and the Dragon
http://rapidshare.com/files/567997/TC-B_D.rar
Cardinal and the Kremlin
http://rapidshare.com/files/17829457/TC-Cardinal_of_the_Kremlin.rar.html
Clear and Present Danger
http://rapidshare.com/files/17829726/TC-Clear_Present_Danger.rar.html
Hunt for the Red October
http://rapidshare.com/files/29265348/TC-Hunt_for_Red_October.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/29266308/TC-Hunt_for_Red_October.part2.rar.html
Netforce
http://rapidshare.com/files/567999/TC-NF.rar
Rainbow 6
http://rapidshare.com/files/17830333/TC-Rainbow_Six.rar.html
Red Storm Rising
http://rapidshare.com/files/29271424/TC-Red_Storm_Rising.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/31172814/TC-Red_Storm_Rising.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/31174651/TC-Red_Storm_Rising.part3.rar.html
Sum of all Fears
http://rapidshare.com/files/17830823/TC-sum_of_all_fears.rar.html
Teeth of the Tiger
http://rapidshare.com/files/29275056/TC-Teeth_Of_The_Tiger.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/29277665/TC-Teeth_Of_The_Tiger.part2.rar.html
Without Remorse
http://rapidshare.com/files/568005/TC-WR.rarOps Center
Acts of War
http://rapidshare.com/files/567993/TC-OC-AoW.rar
Balance of Power
http://rapidshare.com/files/568000/TC-BoP.rar
Divide and Conquer
http://rapidshare.com/files/567950/TC-OC-DaC.rar
Line of Control
http://rapidshare.com/files/567951/TC-OC-LoC.rar
Mirror Image
http://rapidshare.com/files/567990/TC-MI.rar
Mission of Honor
http://rapidshare.com/files/567956/TC-OC-MoH.rar
Sea of Fire
http://rapidshare.com/files/567975/TC-OC-SoF.rar
State of Siege
http://rapidshare.com/files/567996/TC-OC-SoS.rarPowerPlays
Cold War
http://rapidshare.com/files/567957/TC-PP-CW.rarNet Force
Cybernation
http://rapidshare.com/files/567965/TC-NF-CN.rar
Hidden Agendas
http://rapidshare.com/files/567981/TC-NF-HA.rar
Point of Impact
http://rapidshare.com/files/567972/TC-NF-PoI.rar
State of War
http://rapidshare.com/files/567976/TC-NF-SoW.rar
Virtual Vandals
http://rapidshare.com/files/29267390/TC-NF1-Virtual_Vandals.rar.htmlMary Higgins Clark
2 Little Girls in Blue
http://rapidshare.com/files/17813034/MHC-2_Little_Girls_in_Blue.rar.htmlJames Clavelle
Shogun
http://rapidshare.com/files/11988891/JC-_Shogun.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/11990870/JC-_Shogun.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/11992380/JC-_Shogun.part3.rar.html
http://rapidshare.com/files/11994064/JC-_Shogun.part4.rar.html
http://rapidshare.com/files/11995286/JC-_Shogun.part5.rar.htmlHarlen Coben
Back Spin
http://rapidshare.com/files/36648851/HC-Back_Spin.rar.html
Bright Star
http://rapidshare.com/files/36649402/HC-Bright_Star.rar.html
Darkest Fear
http://rapidshare.com/files/36650961/HC-Darkest_Fear.rar.html
Deal Breaker
http://rapidshare.com/files/36652500/HC-Deal_Breaker.rar.html
Drop Shot
http://rapidshare.com/files/11881762/HC-Drop_Shot.rar.html
Fade Away
http://rapidshare.com/files/36654202/HC-Fade_Away.rar.html
Fine Detail
http://rapidshare.com/files/36656056/HC-Final_Detail.rar.html
Gone For Good
http://rapidshare.com/files/36658343/HC-Gone_For_Good.rar.html
Innocent
http://rapidshare.com/files/36660889/HC-Innocent.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/36660986/HC-Innocent.part2.rar.html
Miracle Cure
http://rapidshare.com/files/36663102/HC-Miracle_Cure.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/36663121/HC-Miracle_Cure.part2.rar.html
No Second Chance
http://rapidshare.com/files/36665566/HC-No_Second_Chance.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/36665910/HC-No_Second_Chance.part2.rar.html
One False Move
http://rapidshare.com/files/36667694/HC-One_False_Move.rar.html
Promise Me
http://rapidshare.com/files/36669964/HC-Promise_Me.rar.html
Sword Point
http://rapidshare.com/files/36670498/HC-Sword_Point.rar.html
Tell No One
http://rapidshare.com/files/36672998/HC-Tell_No_One.rar.html
 

atungbk

ĐẠI BA HOA
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
27 Tháng bảy 2007 lúc 17:59
#3
Michael Connelly
Closers
http://rapidshare.com/files/14759772/MC-C.rar.htmlRobin Cook
Crisis
http://rapidshare.com/files/11903833/RC-Crisis.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/11903997/RC-Crisis.part2.rar.html
Marker
http://rapidshare.com/files/11904844/RC-Marker.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/11905115/RC-Marker.part2.rar.htmlStephen Coonts
Minotaur
http://rapidshare.com/files/36679560/SC-Minotaur.rar.html
Saucer
http://rapidshare.com/files/36681340/SC-Saucer.rar.html
Traitor
http://rapidshare.com/files/36684245/SC-Traitor.rar.htmlPatricia Cornwell
All that Remains
http://rapidshare.com/files/23380440/PC-_All_That_Remains.rar
Black Notice
http://rapidshare.com/files/23384548/PC-Black_Notice.part1.rar
http://rapidshare.com/files/23384703/PC-Black_Notice.part2.rar
Blowfly
http://rapidshare.com/files/29235047/PC-Blow_Fly.rar.html
The Body Farm
http://rapidshare.com/files/23399442/PC-The_Body_Farm.part1.rar
http://rapidshare.com/files/23399572/PC-The_Body_Farm.part2.rar
Body of Evidence
http://rapidshare.com/files/18933747/PC-Body_Of_Evidence.rar
Cause of Death
http://rapidshare.com/files/23387282/PC-Cause_of_Death.rar
Cruel and Unusual
http://rapidshare.com/files/18935156/PC-Cruel___Unusual.rar
From Potter’s Field
http://rapidshare.com/files/23389967/PC-From_Potters_Field.rar
Isle of Dogs
http://rapidshare.com/files/33874254/PC-Isle_of_Dogs.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/33875263/PC-Isle_of_Dogs.part2.rar.html
Point of Origin
http://rapidshare.com/files/23392803/PC-Point_of_Origin.rar
Portrait of a Killer
http://rapidshare.com/files/29236206/PC-Portrait_of_a_Killer.rar.html
Postmortem
http://rapidshare.com/files/18937753/PC-Postmortem.rar
http://rapidshare.com/files/23396101/PC-Postmortem.rar
Predator
http://rapidshare.com/files/29238654/PC-Predator.rar.html
Trace
http://rapidshare.com/files/11901738/PC-Trace.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/11901787/PC-Trace.part2.rar.html
Unnatural Exposure
http://rapidshare.com/files/17813356/PC-Unnatural_Exposure.rar.htmlBryce Courtney
Tommo and Hawk
http://rapidshare.com/files/11958744/BC-Tommo_and_Hawk.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/11960169/BC-Tommo_and_Hawk.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/11960237/BC-Tommo_and_Hawk.part3.rar.htmlTracey Cox
Hot Sex, How to do it
http://rapidshare.com/files/29261431/TC-Hot_Sex_-_How_to_Do_It.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/29261713/TC-Hot_Sex_-_How_to_Do_It.part2.rar.htmlMichael Crichton
Airframe
http://rapidshare.com/files/17809056/MC-Airframe.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/17809060/MC-Airframe.part2.rar.html
Andromeda Strain
http://rapidshare.com/files/568077/MC-AS.rar
Congo
http://rapidshare.com/files/12046512/MC_-_Congo.rar.html
Closers
http://rapidshare.com/files/11899201/MC-Closers.rar.html
Eaters of the Dead
http://rapidshare.com/files/567998/MC-EoD.rar
The Great Train Robbery
http://rapidshare.com/files/11899894/MC-Great_Train_Robbery.rar.html
Jurassic Park
http://rapidshare.com/files/17810255/MC-Jurassic_Park.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/17810534/MC-Jurassic_Park.part2.rar.html
Lost World
http://rapidshare.com/files/29231705/MC-Lost_World.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/29232083/MC-Lost_World.part2.rar.html
Next
http://rapidshare.com/files/17812232/MC-Next.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/17812349/MC-Next.part2.rar.html
Prey
http://rapidshare.com/files/14761490/MC-P.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/14761608/MC-P.part2.rar.html
State of Fear
http://rapidshare.com/files/568001/MC-SoF.part1.rar
http://rapidshare.com/files/568003/MC-SoF.part2.rar
http://rapidshare.com/files/568080/MC-SoF.part3.rar
Terminal Man
http://rapidshare.com/files/29233631/MC-Terminal_Man.rar.html
Timeline
http://rapidshare.com/files/567963/MC-T.rarClive Cussler
Atlantic Found
http://rapidshare.com/files/36613547/CC-Atlantis_Found.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/36614944/CC-Atlantis_Found.part2.rar.html
Black Wind
http://rapidshare.com/files/36617425/CC-Black_Wind.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/36618122/CC-Black_Wind.part2.rar.html
Blue Gold
http://rapidshare.com/files/12015423/CC-Blue_Gold.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/12015792/CC-Blue_Gold.part2.rar.html
Cyclops
http://rapidshare.com/files/23359473/CC-Cyclops.rar
http://rapidshare.com/files/18926460/CC-Cyclops.rar
Deep 6
http://rapidshare.com/files/12017487/cc-Deep_6.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/12018050/cc-Deep_6.part2.rar.html
Dragon
http://rapidshare.com/files/29154202/CC-Dragon.rar.html
Fire Ice
http://rapidshare.com/files/36619429/CC-Fire_Ice.rar.html
Flood Tide
http://rapidshare.com/files/36620136/CC-Flood_Tide.rar.html
Golden Buddha
http://rapidshare.com/files/36623201/CC-Golden_Buddah.rar.html
Iceberg
http://rapidshare.com/files/567978/CC-I.rar
Inca God
http://rapidshare.com/files/36623835/CC-Inca_Gold.rar.html
Mediterranean Caper
http://rapidshare.com/files/36624143/CC-Mediterranean_Caper.rar.html
Night Probe
http://rapidshare.com/files/36624730/CC-Night_Probe.rar.html
Pacific Vortex
http://rapidshare.com/files/29155089/CC-Pacific_Vortex.rar.html
Polar Shift
http://rapidshare.com/files/36626607/CC-Polar_Shift.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/36627071/CC-Polar_Shift.part2.rar.html
Raise the Titanic
http://rapidshare.com/files/36627498/CC-Raise_the_Titanic.rar.html
Sahara
http://rapidshare.com/files/29155706/CC-Sahara.rar.html
Serpent
http://rapidshare.com/files/12019689/cc-Serpent.part1.rar.html

http://rapidshare.com/files/12020859/cc-Serpent.part2.rar.html
Sacred Stone
http://rapidshare.com/files/567994/CC-SS.rar
Shock Wave
http://rapidshare.com/files/36628227/CC-Shock_Wave.rar.html
Skeleton Coast
http://rapidshare.com/files/34807486/CC-Skeleton_Coast.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/34808387/CC-Skeleton_Coast.part2.rar.html
Treasure
http://rapidshare.com/files/36632247/CC-Treasure.rar.html
Treasure of Kahn
http://rapidshare.com/files/36630813/CC-Treasure_of_Khan.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/36631886/CC-Treasure_of_Khan.part2.rar.html
Trojan Odyssey
http://rapidshare.com/files/568009/CC-TO.rar
Valhalla Rising
http://rapidshare.com/files/29157218/CC-Valhalla_Rising.rar.html
Vixen
http://rapidshare.com/files/36633889/CC-Vixen_3.rar.html
White Death
http://rapidshare.com/files/36635905/CC-White_Death.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/36636197/CC-White_Death.part2.rar.htmlJeffery Deaver
The Blue Nowhere
http://rapidshare.com/files/11997028/JD-Blue_Nowhere.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/11997622/JD-Blue_Nowhere.part2.rar.html
The Coffin Dancer
http://rapidshare.com/files/31170794/JD-The_Coffin_Dancer.rar.html
Shallow Graves
http://rapidshare.com/files/34326603/JD-Shallow_Graves.rar.htmlTed Dekker
Thr3e
http://rapidshare.com/files/11908857/TD-Thr3e.rar.htmlDoctor Who
Feast of the Drowned
http://rapidshare.com/files/29183589/DW-Feast_of_the_Drowned.rar.html
Jubilee
http://rapidshare.com/files/29183757/DW-Jubilee.rar.html
The Mobius Trap
http://rapidshare.com/files/29184899/DW-The_Mobius_Trap.rar.html
Regeneration of the Daleks
http://rapidshare.com/files/29183828/DW-Regeneration_of_the_Daleks.rar.html
The Resurrection Casket
http://rapidshare.com/files/29184181/DW-Resurrection_Casket.rar.html
The Stone Rose
http://rapidshare.com/files/29184630/DW-Stone_Rose.rar.html
Tomb of the Cybermen
http://rapidshare.com/files/29185135/DW-Tomb_of_the_Cybermen.rar.htmlDavid Eddings
Guardians of the West
http://rapidshare.com/files/17800072/DE_-_Guardians_of_the_West.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/17800702/DE_-_Guardians_of_the_West.part2.rar.htmlLinda Fairstein
Deadhouse
http://rapidshare.com/files/29229091/LF-Deadhouse.rar.html
 

atungbk

ĐẠI BA HOA
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
27 Tháng bảy 2007 lúc 18:05
#4
Raymond E. Feist
Riftwar Saga
Magician’s Apprentice
http://rapidshare.com/files/23405677/REF-Magician_Apprentice.part1.rar
http://rapidshare.com/files/23407341/REF-Magician_Apprentice.part2.rar
Magician Master
http://rapidshare.com/files/18945501/REF-Magician_Master.part1.rar
http://rapidshare.com/files/18946614/REF-Magician_Master.part2.rar
Silverthorn
http://rapidshare.com/files/22480826/Riftwar_3_Silverthorn.part1.rar
http://rapidshare.com/files/22481702/Riftwar_3_Silverthorn.part2.rarKen Follet
Pillars of the Earth
http://rapidshare.com/files/29211715/KF-Pillars_of_the_Earth.part01.rar.html
http://rapidshare.com/files/29213940/KF-Pillars_of_the_Earth.part02.rar.html
http://rapidshare.com/files/29216273/KF-Pillars_of_the_Earth.part03.rar.html
http://rapidshare.com/files/29218596/KF-Pillars_of_the_Earth.part04.rar.html
http://rapidshare.com/files/29220615/KF-Pillars_of_the_Earth.part05.rar.html
http://rapidshare.com/files/29223109/KF-Pillars_of_the_Earth.part06.rar.html
http://rapidshare.com/files/29225309/KF-Pillars_of_the_Earth.part07.rar.html
http://rapidshare.com/files/29227900/KF-Pillars_of_the_Earth.part08.rar.html
http://rapidshare.com/files/29228172/KF-Pillars_of_the_Earth.part09.rar.htmlFrederick Forsyth
Day of the Jackal
http://rapidshare.com/files/29186834/FF-Day_of_the_Jackal.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/29187268/FF-Day_of_the_Jackal.part2.rar.html
Dogs of War
http://rapidshare.com/files/36641310/FF-Dogs_of_War.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/36641800/FF-Dogs_of_War.part2.rar.html
Emperor
http://rapidshare.com/files/29187418/FF-Emperor.rar.html
Fist of God
http://rapidshare.com/files/36644774/FF-Fist_of_God.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/36647009/FF-Fist_of_God.part2.rar.html
Odessa File
http://rapidshare.com/files/29188744/FF-Odessa_File.rar.htmlGeorge Friedman
America’s Secret War
http://rapidshare.com/files/14751837/GF-America_s_Secret_War.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/14752212/GF-America_s_Secret_War.part2.rar.html


Neil Gaiman
Stardust
http://rapidshare.com/files/11900972/NG-STARDUST.rar.htmlLisa Gardner
The Killing Hour
http://rapidshare.com/files/11898762/LG-Killing_Hour.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/11898792/LG-Killing_Hour.part2.rar.htmlW.E.B. Griffin
By Order of the President
http://rapidshare.com/files/29284172/WEBG-By_Order_of_the_President.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/29286103/WEBG-By_Order_of_the_President.part2.rar.htmlJohn Grisham
Bleachers
http://rapidshare.com/files/11890014/JG-Bleachers.rar.html
Broker
http://rapidshare.com/files/34329677/JG-Broker.rar.html
Innoncent Man
http://rapidshare.com/files/29195975/JG-Innocent_Man.rar.html
Last Juror
http://rapidshare.com/files/29197367/JG-Last_Juror.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/29197389/JG-Last_Juror.part2.rar.html
Partner
http://rapidshare.com/files/12040656/JG-Partner.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/12040863/JG-Partner.part2.rar.html
Pelican Brief
http://rapidshare.com/files/29198235/JG-Pelican_Brief.rar.html
Street Lawyer
http://rapidshare.com/files/12042023/JG-Street_Lawyer.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/12042134/JG-Street_Lawyer.part2.rar.html
Summons
http://rapidshare.com/files/29199699/JG-Summons.rar.html
Testament
http://rapidshare.com/files/12043139/JG-Testament.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/12043431/JG-Testament.part2.rar.htmlThomas Harris
Hannibal Rising
http://rapidshare.com/files/10992073/TH-HR-24-full.rar
Red Dragon
http://rapidshare.com/files/11952326/TH-Red_Dragon.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/11952460/TH-Red_Dragon.part2.rar.html
Silence of the Lambs
http://rapidshare.com/files/29279068/TH-Silence_of_the_lambs.rar.htmlBrian Hebert & Kevin Anderson
Hunters of Dune
http://rapidshare.com/files/36607576/BH_KA-Hunters_of_Dune.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/36610376/BH_KA-Hunters_of_Dune.part2.rar.htmlFrank Hebert
Dune
http://rapidshare.com/files/567786/Dune.part01.rar
http://rapidshare.com/files/567787/Dune.part02.rar
http://rapidshare.com/files/567788/Dune.part03.rar
http://rapidshare.com/files/567789/Dune.part04.rar
http://rapidshare.com/files/567792/Dune.part05.rar
http://rapidshare.com/files/567790/Dune.part06.rar
http://rapidshare.com/files/567791/Dune.part07.rar
http://rapidshare.com/files/567780/Dune.part08.rar

Dune Messiah
http://rapidshare.com/files/567971/2-D-DM.part1.rar
http://rapidshare.com/files/567966/2-D-DM.part2.rar
http://rapidshare.com/files/567969/2-D-DM.part3.rar
http://rapidshare.com/files/567899/2-D-DM.part4.rar

Children of Dune
http://rapidshare.com/files/567815/3d-Cod.part1.rar
http://rapidshare.com/files/567817/3d-Cod.part2.rar
http://rapidshare.com/files/567912/3d-Cod.part3.rar
http://rapidshare.com/files/567819/3d-Cod.part4.rar
http://rapidshare.com/files/567847/3d-Cod.part5.rar
http://rapidshare.com/files/567814/3d-Cod.part6.rar

God, Emperor of Dune
http://rapidshare.com/files/567827/4d-geod.part1.rar
http://rapidshare.com/files/567821/4d-geod.part2.rar
http://rapidshare.com/files/567824/4d-geod.part3.rar
http://rapidshare.com/files/567828/4d-geod.part4.rar
http://rapidshare.com/files/567826/4d-geod.part5.rar
http://rapidshare.com/files/567822/4d-geod.part6.rar

Heretics of Dune
http://rapidshare.com/files/567932/5d-hod.part01.rar
http://rapidshare.com/files/567927/5d-hod.part02.rar
http://rapidshare.com/files/567926/5d-hod.part03.rar
http://rapidshare.com/files/567929/5d-hod.part04.rar
http://rapidshare.com/files/567931/5d-hod.part05.rar
http://rapidshare.com/files/567943/5d-hod.part06.rar
http://rapidshare.com/files/567935/5d-hod.part07.rar
http://rapidshare.com/files/567816/5d-hod.part08.rar

Chapterhouse Dune
http://rapidshare.com/files/567838/6d-cd.part01.rar
http://rapidshare.com/files/567844/6d-cd.part02.rar
http://rapidshare.com/files/567843/6d-cd.part03.rar
http://rapidshare.com/files/567769/6d-cd.part04.rar
http://rapidshare.com/files/567773/6d-cd.part05.rar
http://rapidshare.com/files/567774/6d-cd.part06.rar
http://rapidshare.com/files/567775/6d-cd.part07.rar
http://rapidshare.com/files/567772/6d-cd.part08.rar

Dune House Atredies
http://rapidshare.com/files/567794/Dune-HA.part01.rar
http://rapidshare.com/files/567795/Dune-HA.part02.rar
http://rapidshare.com/files/567801/Dune-HA.part03.rar
http://rapidshare.com/files/567797/Dune-HA.part04.rar
http://rapidshare.com/files/567741/Dune-HA.part05.rar
http://rapidshare.com/files/567748/Dune-HA.part06.rar
http://rapidshare.com/files/567744/Dune-HA.part07.rar
http://rapidshare.com/files/567750/Dune-HA.part08.rar
http://rapidshare.com/files/567745/Dune-HA.part09.rar
http://rapidshare.com/files/567736/Dune-HA.part10.rar

Dune House Corrino
http://rapidshare.com/files/567749/Dune-HC.part01.rar
http://rapidshare.com/files/567747/Dune-HC.part02.rar
http://rapidshare.com/files/567751/Dune-HC.part03.rar
http://rapidshare.com/files/567752/Dune-HC.part04.rar
http://rapidshare.com/files/567753/Dune-HC.part05.rar
http://rapidshare.com/files/567756/Dune-HC.part06.rar
http://rapidshare.com/files/567754/Dune-HC.part07.rar
http://rapidshare.com/files/567757/Dune-HC.part08.rar
http://rapidshare.com/files/567746/Dune-HC.part09.rar

Dune House Harkonnen
http://rapidshare.com/files/567960/Dune_-_HH.part01.rar
http://rapidshare.com/files/567961/Dune_-_HH.part02.rar
http://rapidshare.com/files/567959/Dune_-_HH.part03.rar
http://rapidshare.com/files/567776/Dune_-_HH.part04.rar
http://rapidshare.com/files/567779/Dune_-_HH.part05.rar
http://rapidshare.com/files/567778/Dune_-_HH.part06.rar
http://rapidshare.com/files/567781/Dune_-_HH.part07.rar
http://rapidshare.com/files/567784/Dune_-_HH.part08.rar
http://rapidshare.com/files/567785/Dune_-_HH.part09.rar
http://rapidshare.com/files/567777/Dune_-_HH.part10.rar
 

atungbk

ĐẠI BA HOA
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
27 Tháng bảy 2007 lúc 18:07
#5
Legends of Dune
Butlerian Jihad
http://rapidshare.com/files/567758/lod-bj.part01.rar
http://rapidshare.com/files/567759/lod-bj.part02.rar
http://rapidshare.com/files/567760/lod-bj.part03.rar
http://rapidshare.com/files/567762/lod-bj.part04.rar
http://rapidshare.com/files/567761/lod-bj.part05.rar
http://rapidshare.com/files/567763/lod-bj.part06.rar
http://rapidshare.com/files/567767/lod-bj.part07.rar
http://rapidshare.com/files/567764/lod-bj.part08.rar
http://rapidshare.com/files/567766/lod-bj.part09.rar
http://rapidshare.com/files/567578/lod-bj.part10.rar

Battle of Corrino
http://rapidshare.com/files/567584/lod-boc.part01.rar
http://rapidshare.com/files/567585/lod-boc.part02.rar
http://rapidshare.com/files/567586/lod-boc.part03.rar
http://rapidshare.com/files/567590/lod-boc.part04.rar
http://rapidshare.com/files/567587/lod-boc.part05.rar
http://rapidshare.com/files/567588/lod-boc.part06.rar
http://rapidshare.com/files/567594/lod-boc.part07.rar
http://rapidshare.com/files/567589/lod-boc.part08.rar
http://rapidshare.com/files/567591/lod-boc.part09.rar
http://rapidshare.com/files/567595/lod-boc.part10.rar
http://rapidshare.com/files/567579/lod-boc.part11.rar

Machine Crusade
http://rapidshare.com/files/567592/lod-mc.part01.rar
http://rapidshare.com/files/567608/lod-mc.part02.rar
http://rapidshare.com/files/567597/lod-mc.part03.rar
http://rapidshare.com/files/567599/lod-mc.part04.rar
http://rapidshare.com/files/567598/lod-mc.part05.rar
http://rapidshare.com/files/567600/lod-mc.part06.rar
http://rapidshare.com/files/567614/lod-mc.part07.rar
http://rapidshare.com/files/567603/lod-mc.part08.rar
http://rapidshare.com/files/567604/lod-mc.part09.rar
http://rapidshare.com/files/567605/lod-mc.part10.rar
http://rapidshare.com/files/567606/lod-mc.part11.rar
http://rapidshare.com/files/567945/lod-mc.part12.rarJames Hebert
Rats
http://rapidshare.com/files/11891012/JH-Rats.rar.html
Ghosts of Sleath
http://rapidshare.com/files/12044724/JH-ghosts.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/12044904/JH-ghosts.part2.rar.html
Secret of Crickley Hall
http://rapidshare.com/files/29201465/JH-Secret_of_Crickley_Hall.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/29202128/JH-Secret_of_Crickley_Hall.part2.rar.htmlRobert Heinlein
Glory Road
http://rapidshare.com/files/17815674/RH-Glory_Road.rar.htmlSue Henry
Serpent’s Trail
http://rapidshare.com/files/17820218/SH-Serpent_s_Trail.rar.htmlJack Higgins
Pay the Devil
http://rapidshare.com/files/11890596/JH-Pay_The_Devil.rar.html
Day of Reckoning
http://rapidshare.com/files/33866051/JH-Day_of_Reckoning.rar.htmlAlfred Hitchcock
Ghost Stories
http://rapidshare.com/files/11954032/AH-Ghost.rar.htmlTami Hoag
Kill the Messenger
http://rapidshare.com/files/11950104/TH-Kill_the_Messenger.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/11950185/TH-Kill_the_Messenger.part2.rar.html
Prior Bad Acts http://rapidshare.com/files/11951202/TH-Prior_Bad_Acts.rar.htmlHoriato Hornblower
Midshipman
http://rapidshare.com/files/11884459/HH-01_Midshipman.rar.html
Lt Hornblower
http://rapidshare.com/files/11885453/HH-02_Lt_Hornblower.rar.html
Hotspur
http://rapidshare.com/files/11887100/HH-03_Hotspur.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/11887111/HH-03_Hotspur.part2.rar.html
During the Crisis
http://rapidshare.com/files/36673695/HH-During_the_Crisis.rar.html
Atropos
http://rapidshare.com/files/11888064/HH-04_Atroops.rar.html
Beat to Quarters
http://rapidshare.com/files/11888787/HH-05_Beat_to_Quarters.rar.html
Ship of the line
http://rapidshare.com/files/11889669/HH-06_Ship_of_the_Line.rar.html
Flying Colors
http://rapidshare.com/files/36675567/HH-Flying_Colours.rar.html
Commodore Hornblower
http://rapidshare.com/files/14754101/HH-CH.rar.html
Lord Hornblower
http://rapidshare.com/files/14755284/HH-LH.rar.htmlLinda Howard
Cover of Night
http://rapidshare.com/files/33869932/LH-Cover_of_NIght.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/33870521/LH-Cover_of_NIght.part2.rar.htmlStephen Hunter
A Time To Hunt
http://rapidshare.com/files/36686042/SH-A_Time_To_Hunt.rar.html
Black Light
http://rapidshare.com/files/36687955/SH-Black_Light.rar.html
Day Before Midnight
http://rapidshare.com/files/36688854/SH-Day_Before_Midnight.rar.html
Dirty White Boys
http://rapidshare.com/files/36689443/SH-Dirty_White_Boys.rar.html
Havanna
http://rapidshare.com/files/36691188/SH-Havana.rar.html
Hot Springs
http://rapidshare.com/files/36693645/SH-Hot_Springs.rar.html
Pale Horse Coming
http://rapidshare.com/files/36695631/SH-Pale_Horse_Coming.rar.html
Point of Impact
http://rapidshare.com/files/36696681/SH-Point_of_Impact.rar.htmlRobert Jordan
Conan The Invincible
http://rapidshare.com/files/12051683/rj-Conan_01_-_The_Invincible.rar.html
Conan The Defender
http://rapidshare.com/files/12051087/rj-_Conan_02_-_the_Defender.rar.html
Conan The Unconquered
http://rapidshare.com/files/12052149/RJ-Conan_03_-__the_Unconquered.rar.htmlJonathon Kellerman
Double Homicide
http://rapidshare.com/files/34810102/JK-Double_Homocide.rar.html
Gone
http://rapidshare.com/files/11892139/JK-Gone.rar.html
Obsession
http://rapidshare.com/files/34813269/JK-Obsession.rar.html
Therapy
http://rapidshare.com/files/12045729/JK-Therapy.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/12045897/JK-Therapy.part2.rar.html
 

atungbk

ĐẠI BA HOA
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
27 Tháng bảy 2007 lúc 18:07
#6
Stephen King
Apt Pupil
http://rapidshare.com/files/14762700/SK-Apt_Pupil.rar.html
Black House
http://rapidshare.com/files/17821318/SK-Black_House.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/17822514/SK-Black_House.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/17822741/SK-Black_House.part3.rar.html
The Body
http://rapidshare.com/files/14780914/SK-The_Body.rar.html
The Breathing Method
http://rapidshare.com/files/14781179/Sk-The_Breathing_Method.rar.html
Carrie
http://rapidshare.com/files/14763742/SK-Carrie.rar.html
Cell http://rapidshare.com/files/12009032/sk-cell.rar.html
The Green Mile
http://rapidshare.com/files/22483738/SK-Green_Mile.part1.rar
http://rapidshare.com/files/22484099/SK-Green_Mile.part2.rar
Lisey’s Story
http://rapidshare.com/files/11907454/SK-Liseys_Story.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/11908028/SK-Liseys_Story.part2.rar.html
Salem’s Lot
http://rapidshare.com/files/12010151/SK-Salem.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/12010587/SK-Salem.part2.rar.html
The Tailisman
http://rapidshare.com/files/14782597/SK-The_Talisman.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/14783949/SK-The_Talisman.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/14784699/SK-The_Talisman.part3.rar.htmlDark Tower
Gunslinger
http://rapidshare.com/files/14770371/SK-DT-Gunslinger.rar.html
Drawing of the Three
http://rapidshare.com/files/14769363/SK-DT-Drawing_3.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/14769514/SK-DT-Drawing_3.part2.rar.html
Waste Lands
http://rapidshare.com/files/14773506/SK-DT-Waste_Lands.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/14774304/SK-DT-Waste_Lands.part2.rar.html
Wizards and the Glass
http://rapidshare.com/files/14775700/SK-DT-Wizard_and_Glass.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/14777024/SK-DT-Wizard_and_Glass.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/14777594/SK-DT-Wizard_and_Glass.part3.rar.html
The Wolves of Calla
http://rapidshare.com/files/14778921/SK-DT-Wolves_of_the_Calla.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/14780194/SK-DT-Wolves_of_the_Calla.part2.rar.html
Song of Susannah
http://rapidshare.com/files/29242569/SK-DT-Song_of_Susannah.rar.html
The Dark Tower
http://rapidshare.com/files/14765176/SK-DT-Dark_Tower.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/14766979/SK-DT-Dark_Tower.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/14767628/SK-DT-Dark_Tower.part3.rar.htmlDean Koontz

Brother Odd
http://rapidshare.com/files/11877436/DK-Brother_Odd.rar.html
Cold Fire
http://rapidshare.com/files/29168269/DK-Coldfire.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/29168959/DK-Coldfire.part2.rar.html
Down in the Darkness
http://rapidshare.com/files/34808635/DK-Down_In_The_Darkness.rar.html
Demon Seed
http://rapidshare.com/files/12027932/DK_-_Demon_Seed.rar.html
Door to December
http://rapidshare.com/files/29171261/DK-Door_to_December.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/29171415/DK-Door_to_December.part2.rar.html
Dragon Tears
http://rapidshare.com/files/12029105/DK_-_Dragon_Tears.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/12029200/DK_-_Dragon_Tears.part2.rar.html
The Face
http://rapidshare.com/files/12034396/DK-Face.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/12035655/DK-Face.part2.rar.html
False Memory
http://rapidshare.com/files/29171261/DK-Door_to_December.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/29171415/DK-Door_to_December.part2.rar.html
Forever Odd
http://rapidshare.com/files/12030843/DK-_Forever_Odd.rar.html
From the Corner of His Eye
http://rapidshare.com/files/29176725/DK-From_the_Corner_of_His_Eye.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/29178624/DK-From_the_Corner_of_His_Eye.part2.rar.html
Good Guy
http://rapidshare.com/files/35408825/DK-Good_Guy.rar.html
Husband
http://rapidshare.com/files/12030034/DK_-_Husband.rar.html
Icebound
http://rapidshare.com/files/14744185/DK-Icebound.rar.html
Intensity
http://rapidshare.com/files/18929539/DK-Intensity.part1.rar
http://rapidshare.com/files/18929897/DK-Intensity.part2.rar
Life Expectancy
http://rapidshare.com/files/12031863/DK-_Life_Expectancy.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/12031976/DK-_Life_Expectancy.part2.rar.html
Lightning
http://rapidshare.com/files/29179748/DK-Lightning.rar.html
Midnight
http://rapidshare.com/files/29181119/DK-Midnight.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/29181463/DK-Midnight.part2.rar.html
Mr. Murder
http://rapidshare.com/files/14745785/DK-Mr_Murder.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/14746177/DK-Mr_Murder.part2.rar.html
Odd Thomas
http://rapidshare.com/files/11880753/DK-Odd_Thomas.rar.html
One Door Away From Heaven
http://rapidshare.com/files/12024368/DK-1_door.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/12026823/DK-1_door.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/12027152/DK-1_door.part3.rar.html
Shadowfire
http://rapidshare.com/files/12032930/DK-_Shadowfire.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/12033370/DK-_Shadowfire.part2.rar.html
Seize the Night
http://rapidshare.com/files/29183268/DK-Seize_the_Night.rar.html
Sole Survivor
http://rapidshare.com/files/568119/DK-SS.part1.rar
http://rapidshare.com/files/568134/DK-SS.part2.rar
http://rapidshare.com/files/568132/DK-SS.part3.rar
http://rapidshare.com/files/568125/DK-SS.part4.rar
http://rapidshare.com/files/568102/DK-SS.part5.rar
Strange Highways
http://rapidshare.com/files/12036220/dk-strange_hwys.rar.html
The Taking
http://rapidshare.com/files/12036922/DK-Taking.rar.html
Tick Tock http://rapidshare.com/files/17801320/DK-Tick_Tock.rar.html
Trapped http://rapidshare.com/files/17801615/DK-Trapped.rar.html
Velocity http://rapidshare.com/files/12037660/DK-Velocity.rar.html
Twilight Eye
s http://rapidshare.com/files/14747973/DK-Twilight_Eyes.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/14748483/DK-Twilight_Eyes.part2.rar.htmlJohn Le Carre
The Night Manager
http://rapidshare.com/files/11893070/JLC-Night_Manager.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/11893814/JLC-Night_Manager.part2.rar.htmlC.S. Lewis
Chronicles of Narnia
The Lion, the Witch and the Wardrobe
http://rapidshare.com/files/22720856/CSL-Lion_Witch_Wardrobe.rar
The Magician’s Nephew
http://rapidshare.com/files/23360514/CSL-The_Magicians_Nephew.rar
Prince Caspian
http://rapidshare.com/files/22721984/CSL-Prince_Caspian.rar
The Silver Chair
http://rapidshare.com/files/22774760/CSL-Silver_Chair.rar
Voyage of the Dawn Trader
http://rapidshare.com/files/22773629/CSL-Dawn_Trader.rar
A Horse and His Boy
http://rapidshare.com/files/29157615/CSL-CoN-Horse_and_His_Boy.rar.html
The Last Battle
http://rapidshare.com/files/29158688/CSL-CoN-Last_Battle.rar.htmlJeff Lindsay
Darkly Dreaming Dexter
http://rapidshare.com/files/11894468/JL-Darkly_Dreaming_Dexter.rar.html
Dearly Devoted Dexter
http://rapidshare.com/files/11895150/JL-Dearly_Devoted_Dexter.rar.htmlPeter Lovesey
House Sitter
http://rapidshare.com/files/11975779/PL-House_Sitter.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/11977529/PL-House_Sitter.part1.rar.htmlRobert Ludlum
The Altman Code
http://rapidshare.com/files/29240184/RL-Altman_Code.rar.html
The Aquitane Progression
http://rapidshare.com/files/568015/RL-TAP.part1.rar
http://rapidshare.com/files/568007/RL-TAP.part2.rar
http://rapidshare.com/files/568127/RL-TAP.part3.rar
http://rapidshare.com/files/568019/RL-TAP.part4.rar
http://rapidshare.com/files/567991/RL-TAP.part5.rar
Bourne Identity
http://rapidshare.com/files/567980/RL-BI.rar
Cassandra Compact
http://rapidshare.com/files/33880787/RL-The_Cassandra_Compact.rar.html
The Hades Factor
http://rapidshare.com/files/11905744/RL-Hades_Factor.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/11905863/RL-Hades_Factor.part2.rar.htmlRobert R. McMcammon
Stinger
http://rapidshare.com/files/17818447/RRMcC-Stinger.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/17819021/RRMcC-Stinger.part2.rar.htmlAndy McNabb
Aggressor
http://rapidshare.com/files/29149854/AM-Aggressor.rar.html
Bravo Two Zero
http://rapidshare.com/files/14739465/AM-B20.rar.html
Crisis Four
http://rapidshare.com/files/11955158/AM-Crisis_Four.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/11955679/AM-Crisis_Four.part2.rar.html
Dark Winter
http://rapidshare.com/files/14741078/AM-DW.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/14741136/AM-DW.part2.rar.html
Deep Black http://rapidshare.com/files/29150536/AM-Deep_Black.rar.html
Firewall
http://rapidshare.com/files/14742877/AM-Fw.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/14743522/AM-Fw.part2.rar.html
Last Light
http://rapidshare.com/files/11957115/AM-Last_Light.rar.htmlBrad Metzler
Book of Fate
http://rapidshare.com/files/11962192/BM-Book_of_Fate.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/11963353/BM-Book_of_Fate.part2.rar.html
Zero Game
http://rapidshare.com/files/29153395/BM-Zero_Game.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/29153741/BM-Zero_Game.part2.rar.htmlRichard Montanari
The Rosary Girls
http://rapidshare.com/files/11906610/RM-Rosary_Girls.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/11906719/RM-Rosary_Girls.part2.rar.htmlDavid Morell
Protector
http://rapidshare.com/files/14750177/DM-P.rar.html
 

atungbk

ĐẠI BA HOA
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
27 Tháng bảy 2007 lúc 18:08
#7
Patrick O’Brian
Master and Commander
http://rapidshare.com/files/17814412/PoB-Master_and_Commander.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/17814695/PoB-Master_and_Commander.part2.rar.htmlChristopher Paolini
Eragon Trilogy
Inheritance
http://rapidshare.com/files/568166/CP-Book01.part01.rar
http://rapidshare.com/files/568247/CP-Book01.part02.rar
http://rapidshare.com/files/568249/CP-Book01.part03.rar
http://rapidshare.com/files/568167/CP-Book01.part04.rar
http://rapidshare.com/files/568171/CP-Book01.part05.rar
http://rapidshare.com/files/568173/CP-Book01.part06.rar
http://rapidshare.com/files/568170/CP-Book01.part07.rar
http://rapidshare.com/files/568176/CP-Book01.part08.rar
http://rapidshare.com/files/568245/CP-Book01.part09.rar
Eldest
http://rapidshare.com/files/568175/cp-book02.part01.rar
http://rapidshare.com/files/568259/cp-book02.part02.rar
http://rapidshare.com/files/568178/cp-book02.part03.rar
http://rapidshare.com/files/568177/cp-book02.part04.rar
http://rapidshare.com/files/568128/cp-book02.part05.rar
http://rapidshare.com/files/568126/cp-book02.part06.rar
http://rapidshare.com/files/568129/cp-book02.part07.rar
http://rapidshare.com/files/568144/cp-book02.part08.rar
http://rapidshare.com/files/568130/cp-book02.part09.rar
http://rapidshare.com/files/568244/cp-book02.part10.rarJames Patterson
1st To Die
http://rapidshare.com/files/36677197/JP-1st_To_Die.rar.html
3rd Degree
http://rapidshare.com/files/29203168/JP-3rd_Degree.rar.html
4th of July
http://rapidshare.com/files/31924967/JP-4th_of_July.rar.html
Along Came a Spider
http://rapidshare.com/files/29205052/JP-Along_Came_A_Spider.rar.html
Beach House
http://rapidshare.com/files/23365801/JP-Beach_House.rar
http://rapidshare.com/files/22467349/JP-Beach_House.rar
Beach Road
http://rapidshare.com/files/22468578/JP-Beach_Road.rar
http://rapidshare.com/files/23367195/JP-Beach_Road.rar
Big Bad Wolf
http://rapidshare.com/files/22472269/JP-Big_Bad_Wolf.rar
http://rapidshare.com/files/23369338/JP-Big_Bad_Wolf.rar
Honeymoon
http://rapidshare.com/files/36678984/JP-Honeymoon.rar.html
Judge & Jury
http://rapidshare.com/files/11896389/JP-Judge___Jury.rar.html
Season of the Machete
http://rapidshare.com/files/34814669/JP-Season_of_the_Machete.rar.html
Step on a Crack
http://rapidshare.com/files/22474090/JP-Step_On_A_Crack.rar
http://rapidshare.com/files/23370735/JP-Step_On_A_Crack.rarJohn Pattinson
Ocean Prize
http://rapidshare.com/files/17805664/JP-Ocean_Prize.rar.htmlTerry Pratchett
Feet of Clay
http://rapidshare.com/files/17831405/TP-Feet_Of_Clay.rar.html
Men at Arms
http://rapidshare.com/files/29280251/TP-Men_At_Arms.rar.htmlKathy Reichs
Deja Dead
http://rapidshare.com/files/11897168/KR-Deja_Dead.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/11897516/KR-Deja_Dead.part2.rar.htmlMatthew Reilly
Area 7
http://rapidshare.com/files/12047308/MR-_Area_7.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/12047472/MR-_Area_7.part2.rar.html
Contest
http://rapidshare.com/files/22476152/MR-Contest.rar
http://rapidshare.com/files/23373522/MR-Contest.rar
Ice Station
http://rapidshare.com/files/12048042/MR-Ice_Station.rar.html
Scarecrow
http://rapidshare.com/files/22478400/MR-Scarecrow.part1.rar
http://rapidshare.com/files/22478878/MR-Scarecrow.part2.rar
Temple
http://rapidshare.com/files/12048898/MR-Temple.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/12049303/MR-Temple.part2.rar.htmlAnne Rice
Beauty’s Punishment
http://rapidshare.com/files/17781741/AR-Beauty_s_Punishment.rar.html
Beauty’s Release
http://rapidshare.com/files/17782977/AR-Beauty_s_Release.rar.html
The Claiming of Sleeping Beauty
http://rapidshare.com/files/17783548/AR-Claiming_of_Beauty.rar.html
http://rapidshare.com/files/17784347/AR-Claiming_of_Sleeping_Beauty.rar.htmlArnold Ridley
Ghost Train
http://rapidshare.com/files/35405503/AR-Ghost_Train.rar.html
Return of the Jedi
http://rapidshare.com/files/11908064/Story_of_RotJ.rar.htmlR. A. Salvatore
Icewind Dale Trilogy
The Crystal Shard
http://rapidshare.com/files/18939631/RAS-Crystal_Shard.rar
http://rapidshare.com/files/23401986/RAS-Crystal_Shard.rarLisa Scottoline
Moment of Truth
http://rapidshare.com/files/34817340/LS-Moment_of_Truth.rar.htmlWilbur Smith
The 7th Scroll
http://rapidshare.com/files/31176525/WS-Seventh_Scroll.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/31178262/WS-Seventh_Scroll.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/31178269/WS-Seventh_Scroll.part3.rar.html
Eagle in the sky
http://rapidshare.com/files/12055834/ws-Eagle_in_the_Sky.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/12055908/ws-Eagle_in_the_Sky.part2.rar.html
Eye of the Tiger
http://rapidshare.com/files/36700099/WS-Eye_of_the_Tiger.rar.html
Gold Mine
http://rapidshare.com/files/29286992/WS-Gold_Mine.rar.html
Leopard Hunts it the Darkness
http://rapidshare.com/files/12055281/ws-_Leopard_Hunts_in_the_Darkness.rar.html
Monsoon
http://rapidshare.com/files/12056624/ws-Monsoon.rar.html
River God
http://rapidshare.com/files/12056890/ws-River_God.rar.html
Shout At the Devil
http://rapidshare.com/files/36701544/WS-Shout_at_the_Devil.rar.html
Sparrow Falls
http://rapidshare.com/files/12056374/WS-Sparrow_Falls.rar.html
Sunbird
http://rapidshare.com/files/36703192/WS-Sunbird.rar.html
Warlock
http://rapidshare.com/files/568880/Wilbur_Smith_-_Warlock_-_01.rar
http://rapidshare.com/files/619332/Wilbur_Smith_-_Warlock_-_02.rar
http://rapidshare.com/files/568885/Wilbur_Smith_-_Warlock_-_03.rar
http://rapidshare.com/files/568886/Wilbur_Smith_-_Warlock_-_04.rar
http://rapidshare.com/files/619329/Wilbur_Smith_-_Warlock_-_05.rar
Wild Justice
http://rapidshare.com/files/36704266/WS-Wild_Justice.rar.htmlMickey Spillane
One Lonely Night
http://rapidshare.com/files/11900378/MS-1_Lonely_Night.rar.htmlStar Trek
Borg
http://rapidshare.com/files/29242823/ST-Borg.rar.html
Crossover
http://rapidshare.com/files/29243279/ST-Crossover.rar.html
Kobayashi Maru
http://rapidshare.com/files/567936/ST-KM.rar
Trouble with Tribbles
http://rapidshare.com/files/567942/ST-TWT.rarStar Wars
Orginal Trilogy
http://rapidshare.com/files/29257795/SW-Trilogy.rar.html
Attack of the Clones
http://rapidshare.com/files/22460334/SW-09_Attack_of_the_Clones.rar
Cestus Deception
http://rapidshare.com/files/33887269/SW-Cestus_Deception.rar.html
Cloak of deception
http://rapidshare.com/files/22486794/SW-03_Cloak_of_Deception.rar
Dark Empire
http://rapidshare.com/files/12052725/SW_-_Dark_Empire.rar.html
Dark Forces Trilogy - Soldier for the Empire, Rebel Agent, Jedi Knight
http://rapidshare.com/files/29244702/SW-Dark_Forces_Trilogy.rar.html
Dark Nest
http://rapidshare.com/files/12054674/SW-dark_nest_.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/12054725/SW-dark_nest_.part2.rar.htm
Dark Rendezvous
http://rapidshare.com/files/33885618/SW-_Yoda_-_Dark_Rendevous.rar.html
Han Solo Trilogy
Paradise Snare, Hutt Gambit, Rebel Dawn
http://rapidshare.com/files/29246605/SW-Han_Solo_Trilogy.rar.html
Jedi Trial
http://rapidshare.com/files/33888901/SW-Jedi_Trial.rar.html
Labyrinth of Evil
http://rapidshare.com/files/29247896/SW-Labyrinth_of_Evil.rar.html
Medstar – Battle Surgeons
http://rapidshare.com/files/33889902/SW-Medstar_I_-_Battle_Surgeons.rar.html
Medstar II
http://rapidshare.com/files/33891018/SW-Medstar_II.rar.html
Revenge of the Sith
http://rapidshare.com/files/33894561/SW-Revenge_of_the_Sith.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/33895379/SW-Revenge_of_the_Sith.part2.rar.html
Rise of Darth Vader
http://rapidshare.com/files/33897486/SW-Rise_of_Dath_Vader.rar.html
Rogue Planet
http://rapidshare.com/files/22487442/SW-07_Rogue_Planet.rar
Shadow Hunter
http://rapidshare.com/files/12054978/sw-DM-_Shadow_Hunter.rar.html
Tales of the Jedi
http://rapidshare.com/files/29249571/SW-Tales_of_the_Jedi.rar.html
X-Wing Series
http://rapidshare.com/files/12053294/SW-_X-Wing_Series.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/12053846/SW-_X-Wing_Series.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/12054130/SW-_X-Wing_Series.part3.rar.htmlNew Jedi Order
Force Heretic – Remnant
http://rapidshare.com/files/29248901/SW-NJO-Force_Heretic_I_-_Remnant.rar.html
James B. Stewart
Disney’s War
http://rapidshare.com/files/14756810/JBS-DisneyWar.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/14758315/JBS-DisneyWar.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/14758949/JBS-DisneyWar.part3.rar.htmlJRR Tolkein
Hobbit
http://rapidshare.com/files/12039689/Hobbit.rar.html
Fellowship of the Ring
http://rapidshare.com/files/12038643/fellowship.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/12039345/fellowship.part2.rar.html
Two Towers
http://rapidshare.com/files/12011812/2Towers.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/12012719/2Towers.part2.rar.html
Return of the King
http://rapidshare.com/files/12050348/return-king.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/12050741/return-king.part2.rar.html
Realms of Tolkein
http://rapidshare.com/files/12049537/Realms.rar.htmlRon White
Drunk in Public
http://rapidshare.com/files/36732654/Comedy_-RW-Drunk_In_Public.rar.htmlKate Wilhelm
Desperate Measures
http://rapidshare.com/files/11897965/KW-Desperate_Measures.rar.htmlRichard Woodman
A Private Revenge
http://rapidshare.com/files/33883823/RW-Private_Revenge.rar.html
 

atungbk

ĐẠI BA HOA
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
27 Tháng bảy 2007 lúc 18:13
#9
phù phù! Mệt quá !!! Các mod bắt chia bài mới khổ em chứ...

Cũng kì thật... Có mấy lão rao bán đĩa audio Harry Potter với giá cắt cổ chớ! Cái này kiếm dễ mà??? Up link lên đây cho bọn hắn phá sản luôn :D
 

atungbk

ĐẠI BA HOA
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
27 Tháng bảy 2007 lúc 18:15
#10
Cái này giọng đọc là tiếng j` vậy bác ? tiếng Anh cả ạ ? bác có kiếm đc cái nào có tiếng Việt ko ạ ?
ENGLISH hết bác ạ, được cái là các giọng đọc rất hay...

Tiếng Việt chắc em kiếm không ra! Sorry bác vậy:(
 
  Nội dung tương đồng Khu vực Trao đổi Ngày
Lam Sơn HANDHELD CAFÉ 7
Bienlang18 HANDHELD CAFÉ 11

Nội dung tương đồng

Bài viết cần bạn xem thêm

Mình cần mua vài em sim số phát tài viettel cho đời lộc lá tí ạ, bác nào có hay biết đâu bán rẻ rẻ thì chỉ em với ạ, xin cảm ơn rất nhiều
Lazada Vietnam Master card on Monday