Tăng cường Moderator cho khu vực: LAPTOP - NETBOOK - BỘ VI XỬ LÝ - HỆ ĐIỀU HÀNH - CÔNG NGHỆ THÔNG TI

Các thớt khác của DHL

whisky

Không biết uống rượu ^_^
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Chaào mừng bác duoc_nn tham gia ban điều hành của diễn đàn.
Cụng ly nào :D
 

merci

WHY NOT?
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Chúc mừng bác Dược nhận vai trò và nhiệm vụ mới!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top