Táo đưa ra một con Intel Processor (Mac Pro)

tommy@123

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
9 Tháng sáu 2007 lúc 11:00
#1
Cupertino (CA)- Apple vừa update thêm dòng máy MacPro với cấu hình Core 2 Duo processor và có thể up lên 4Gb DDR2 SDRAM.
Cấu hình mới dựa trên nền tảng cơ bản của Santa Rosa,với 800MHz front-side bus. Nó có luôn card hình 8600MGT. Pro với 4Mb share thêm L2 cạc, tốt hơn 2GB của DDR2 SDRAM của memory, nó có thể upgrade lên 4Gb. Apple nói với con Intel mới này có thể chạy MAC nhanh hơn 50% so với Core Duo model.
Chip Intel thuộc quyền sở hữu riêng của công nghệ Kedron wireless, Apple vẫn tiếp tục sử dụng nền tảng cũ AirPort. Nó được gắn liền với 802.11n mạng không dây, được ghi rõ từ Wi-Fi Alliance.
MACPro hiện tại sẳn sàng cho 2Ghz và 2.4GHz, và nó được gắn liền với iSight webcam. Thêm nữa, nó còn có thêm Bluetooth, 2 cổng FireWire, DVI output, ExpressCard và hiển thị bàn phím. Và dĩ nhiên nó cũng có iPhoto, iMove, iTunes.
Cấu hình mới này sẳn sàng cho bây giờ, với 2.2Ghz giá là $2000. 2.4Ghz màn hình 15" giá là $2500 hoặc màn hình 17" giá là 2700.
Các pác có ý kiến gì thêm xin chỉ giáo ah>>>:)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

cập nhật lên như thế nào, em đang ios 11.4.1. không biết có tốt hơn không
Lazada Vietnam Master card on Monday