Tạo tin nhắn dưới dạng Threated cho Samsung Omnia II

maianhtungsten

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Công cụ chỉnh sửa cho Messagebox riêng của samsung cho Omnia II với khả năng nhóm tin nhắn của mỗi cá nhân dưới dạng Threated, bạn cũng có thể soạn tin nhắn ngay trong phần nhập liệu ở phía dưới nhanh chóng.


Rất tiếc hiện tại chưa chỉnh sửa có thêm phần chú thích đối thoại giữa người gửi và nhận, ví dụ như Me, ABC

Nguồn từ http://www.modaco.com/content/i8000-omnia-ii-http-i8000-modaco-com/293150/i8000-samsung-messagebox/
 

Attachments

  • Samsung_Omnia_i8000_Samsung_Messagebox.cab
    5.2 KB · Đọc: 23

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top