MACRO Tập chụp - Mong mọi người góp ý

nucauthu

GÂY DỰNG
Nhiều tấm chưa rõ và bị mờ, nhiều khi sai tiêu cự và ngược sáng nữa. Bạn nên giữ phím để máy ảnh thu ánh sáng trước rồi hãy chụp.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Top