Tasks Manila! Quản lý Task miễn phí

mbflgizt

GÂY DỰNG
Sưu tầm được phần mềm này thấy hay hay nên post cho các pác tham khảo, sử dụng.
Tasks ManilaYêu cầu
  • Windows Mobile 6.x
  • .NET 3.5

Chức năng chính
  • Xem tasks dưới dạng danh sách
  • Xem danh sách tasks đã hoàn thành
  • Cho phép mở task mới
  • Chỉnh sửa task
  • Tìm kiếm, lọc, xếp sắp, xóa tasks
  • Hỗ trợ màn hình landscape
  • Hỗ trợ màn hình WVGA, VGA, QVGA
  • ...

Tải về: Download here!
 

mbflgizt

GÂY DỰNG
Cám ơn bác maianhtungsten đã chỉnh sửa giúp!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top