Thắng đấu giá từ chối nhận hàng

Các thớt khác của kienbroker

hanav3

GÂY DỰNG
Xin lôi bác trước. em nói thẳng, bác nhờ Ban quản lý vào xử lý giúp bác, mà giọng điệu của bác nghe như kiểu ra lệnh ấy. Nghe khó chịu lắm.
Bác này đi đâu cũng thấy thắc mắc lời ăn tiếng nói mọi người nhỉ.:))
 

ANPHAT

BẮP
GẮN KẾT
GÂY DỰNG

Xin lôi bác trước. em nói thẳng, bác nhờ Ban quản lý vào xử lý giúp bác, mà giọng điệu của bác nghe như kiểu ra lệnh ấy. Nghe khó chịu lắm.

Bác này đi đâu cũng thấy thắc mắc lời ăn tiếng nói mọi người nhỉ.:))

Nhưng ở đây em thấy bác dr.dre góp ý như vậy là đúng. Làm Mod không công mà còn nghe kiểu này thì chán lắm.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top