Thành ngữ Trung Hoa cổ điển...Xin mời

Các thớt khác của Thế Anh

Thế Anh

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Em đang có một tuyển tập về các thành ngữ Trung Quốc cổ điển. Mỗi thành ngữ có phần giải thích nghĩa và có một điển tích tương ứng. Nếu anh em nào có quan tâm thì em sẽ gửi lên

Dưới đây là một tý Demo: ;)


Mạc lăng lưỡng khả
Chữ Mạc ở đây là chỉ dùng tay sờ, còn Lăng là chỉ Lăng giác, tức củ gấu. Ý của câu thành ngữ này dùng tay sờ vào củ gấu, đầu nào cũng được. Nó dùng để chỉ người làm việc với thái độ rất mơ hồ, muốn làm thế nào cũng được.

Tiền công tận khí

Ý của câu thành ngữ này là nói những công lao trước đây se bị mất hết, nói một cách nôm na là công công cốc.

Bình thủy tương phùng

Chữ "Bình" ở đây tức là bèo. Ý của câu thành ngữ này là chỉ bèo trôi dạt trên mặt nước ngẫu hiên dồn lại với nhau.

Phá phủ trầm châu

Phá phủ trầm châu (Chữ Phủ là chỉ nồi, còn chữ Châu là chỉ thuyền). Nguyên ý của thành ngữ này là đập vỡ nồi và đục thủng thuyền.

Thất phu chi dũng

Hai chữ "Thất phu" ở đây là chỉ người vô học thức và không có mưu trí. Ý của câu thành ngữ này là chỉ người kém mưu trí, chỉ biết dựa vào chút dũng khí của mình mà làm bừa.
 

tuethuc

GẮN KẾT
hay wá, em thích mấy cái này wá, tiếp đi bác!!!!!!
em ko hiểu câu fá phủ trầm trâu muốn nói gì, bác thử đặt 1 câu được không??
 

Petronius

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Phá phủ trầm chu thì đúng hơn. Tình cờ nhắc đến bốn chữ này, nếu ai thích có thể tìm xem phần I một bộ phim điện ảnh của Trung Quốc mới làm năm trước, cũng có nhan đề Phá phủ trầm chu, tên tiếng Anh là No retreat. Phim có Hồ Quân (Kiều Phong trong Thiên long bát bộ) vai Hạng Vũ và Dương Cung Như (á hậu HK) vai Ngu Cơ.

@Tuethuc: Tôi đang không ở HN nên không thể truy nguyên chữ này cho bạn được, mặc dù tôi nhớ rằng trong một cuốn sách của Đinh Gia Khánh viết về các huyền thoại thời Hoàng Đế của Trung Quốc có chú thích rất rõ về chữ "phá phủ". Nói chung phá phủ (bẻ gãy rìu) trầm chu (đánh chìm thuyền) dùng để chỉ một hành động hoặc một chiến thuật cực kỳ quyết liệt, hoặc được tất cả hoặc mất tất cả.

Nếu bạn xem bộ phim mà tôi nhắc tới ở trên, trong đó Hạng Vũ vì muốn báo thù cho chú là Hạng Lương nên đã dẫn kỳ binh vượt sông đuổi theo Chương Hàm, sau khi qua sông đã đánh chìm thuyền để tỏ cái ý quyết tử, thề chết không lùi. Khi giao chiến, Hạng Vũ dẫn bọn Anh Bố, Bành Việt, Chung Ly Muội luân phiên xuất kích, đánh liền mười mấy trận, kết quả phá tan quân Tần; chiến lược này chính là nước cờ sau chót của quân Sở, bộ phim lấy nhan đề "Phá phủ trầm chu" cũng vì lý do này.
 

nobita

THÀNH VIÊN DANH DỰ
Chính xác, là "phá phủ trầm chu/ châu" (hai cách đọc). Đây là câu dùng để chỉ tình huống đã hết đường lùi, trong chiến trận.
 

tuethuc

GẮN KẾT
cảm ơn các bác,giờ mới thấyvỡ ra được nhiều điều!!
 

Thế Anh

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Thiên tái nan phùng

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Hàn Xương Lê toàn tập- Triều Châu Thứ Sử tạ thượng biểu. Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để chỉ dịp may hiếm có

Lưỡng bại câu thương

Ý của câu thành ngữ này là chỉ trong cuộc giành giật, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Truyện Trương Nghi Liệt".

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để chỉ hai bên đều bị tổn thường trong tranh chấp, chẳng được ích lợi gì.

Mục bất thức đinh

Chữ "Đinh" là chữ có ít nét nhất và đơn giản nhất. Đây có nghĩa chỉ người một chữ cũng không biết.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Tân Đường Thư – Truyện Trương Hoằng Tĩnh".
Hiện nay, người ta cũng có khi dùng câu thành ngữ này để chỉ người mù chữ.

Kê minh cẩu đạo

Ý của câu thành ngữ này là bắt chước tiếng gà gáy, rồi giả làm chó vào ăn trộm.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ: "Sử ký - Truyện Mạnh Thường Quân".

Hiện nay, Người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ "Kê minh cẩu đạo"để ví với kỹ năng hoặc hành vi thấp hèn.

Hậu sinh khả úy

Chữ "Hậu sinh" ở đây là chỉ lớp người trẻ , hay thanh thiếu niên. Còn chữ "Úy" có nghĩa là kính phục. "Hậu sinh khả úy" có nghĩa là lớp trẻ có thể vượt xa cha ông của họ, đáng được tôn trọng. Khen ngợi lớp người trẻ thông minh, siêng năng, tương lai sáng sủa .
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Luận ngữ - Tử hãn".
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ " Hậu sinh khả úy" để khen ngợi lớp trẻ vượt xa cha ông của mình, là điều đáng quý; Khen ngợi thanh thiếu niên thông minh, chăm chỉ, tương lai sáng sủa.

Hống đường đại tiếu

“Hống đường đại tiếu” có nghĩa là cả nhà cười rộ lên.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Quy điền lục – Phùng Đạo, Hòa Ngưng
Hiện nay, người ta vẫn dùng câu thành ngữ “Hống đường đại tiếu” để miêu tả về việc cả nhà đều cười rộ lên.

Thuyền cỏ hứng tên

Ý của câu thành ngữ này là bằng tài trí thông minh để mượn sức người, sức của và tài lực của người khác để đạt tới mục đích của mình.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ truyện Tam quốc diễn nghĩa
Về sau, người ta thường dùng câu thành ngữ này để ví với người vận dụng mưu trí để mượn nhân lực, vật lực và tài lực của kẻ khác để đạt tới mục đích của mình.

Hạc lập kê quần

“Hạc lập kê quần” có nghĩa là hạc đứng giữa đàn gà, dùng để ví với bề ngoài nổi bật xuất chúng, tài năng và phẩm cách cũng vượt trội hơn người khác.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Thế thuyết tân ngữ”.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ “Hạc lập kê quần” để ví với người có dáng vóc xuất chúng, có tài năng và phẩm cách hơn người.

CHƯA CÓ THỜI GIAN ĐỂ CONVERT SANG DẠNG PRC CHO ANH EM....BẬN QUÁ
 

nobita

THÀNH VIÊN DANH DỰ
Thế Anh said:
Thiên tái nan phùng

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Hàn Xương Lê toàn tập- Triều Châu Thứ Sử tạ thượng biểu. Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để chỉ dịp may hiếm có

Lưỡng bại câu thương

Ý của câu thành ngữ này là chỉ trong cuộc giành giật, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Truyện Trương Nghi Liệt".

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để chỉ hai bên đều bị tổn thường trong tranh chấp, chẳng được ích lợi gì.

Mục bất thức đinh

Chữ "Đinh" là chữ có ít nét nhất và đơn giản nhất. Đây có nghĩa chỉ người một chữ cũng không biết.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Tân Đường Thư – Truyện Trương Hoằng Tĩnh".
Hiện nay, người ta cũng có khi dùng câu thành ngữ này để chỉ người mù chữ.

Kê minh cẩu đạo

Ý của câu thành ngữ này là bắt chước tiếng gà gáy, rồi giả làm chó vào ăn trộm.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ: "Sử ký - Truyện Mạnh Thường Quân".

Hiện nay, Người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ "Kê minh cẩu đạo"để ví với kỹ năng hoặc hành vi thấp hèn.

Hậu sinh khả úy

Chữ "Hậu sinh" ở đây là chỉ lớp người trẻ , hay thanh thiếu niên. Còn chữ "Úy" có nghĩa là kính phục. "Hậu sinh khả úy" có nghĩa là lớp trẻ có thể vượt xa cha ông của họ, đáng được tôn trọng. Khen ngợi lớp người trẻ thông minh, siêng năng, tương lai sáng sủa .
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Luận ngữ - Tử hãn".
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ " Hậu sinh khả úy" để khen ngợi lớp trẻ vượt xa cha ông của mình, là điều đáng quý; Khen ngợi thanh thiếu niên thông minh, chăm chỉ, tương lai sáng sủa.

Hống đường đại tiếu

“Hống đường đại tiếu” có nghĩa là cả nhà cười rộ lên.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Quy điền lục – Phùng Đạo, Hòa Ngưng
Hiện nay, người ta vẫn dùng câu thành ngữ “Hống đường đại tiếu” để miêu tả về việc cả nhà đều cười rộ lên.

Thuyền cỏ hứng tên

Ý của câu thành ngữ này là bằng tài trí thông minh để mượn sức người, sức của và tài lực của người khác để đạt tới mục đích của mình.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ truyện Tam quốc diễn nghĩa
Về sau, người ta thường dùng câu thành ngữ này để ví với người vận dụng mưu trí để mượn nhân lực, vật lực và tài lực của kẻ khác để đạt tới mục đích của mình.

Hạc lập kê quần

“Hạc lập kê quần” có nghĩa là hạc đứng giữa đàn gà, dùng để ví với bề ngoài nổi bật xuất chúng, tài năng và phẩm cách cũng vượt trội hơn người khác.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Thế thuyết tân ngữ”.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ “Hạc lập kê quần” để ví với người có dáng vóc xuất chúng, có tài năng và phẩm cách hơn người.

CHƯA CÓ THỜI GIAN ĐỂ CONVERT SANG DẠNG PRC CHO ANH EM....BẬN QUÁ

Rất cảm ơn bác đã nhiệt tình post lên HHVN cho A-E thêm hiểu biết, tuy nhiên, kính đề nghị bác dẫn nguồn của tài liệu: Từ điển hay sách vở nào, tác gỉa sưu tầm - tổng hợp hoặc chú giải, biên dịch.... và NXB, năm xuất bản.
 

nobita

THÀNH VIÊN DANH DỰ
hungdu said:
Vậy chữ PHỦ là NỒI (TheAnh) hay RÌU (Petronius) vậy?

Theo tôi, là RÌU thì đúng hơn!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Mình có mua nước hoa chiết của bạn này nhưng lâu ko nhận được hàng nên vào hòm thư để trao đổi, khi vào hòm thư thì không thấy cuộc trò chuyện với bạn đó nữa, ai gặp tình trạng này chưa ạ
Screenshot_20230106_213135_Chrome.jpg
...
Top