Thay đổi fonts chữ trong Sticky Notes của Windows 7

khonglaaica

Moderator
GÂY DỰNG
#2
Theo mình biết thì chỉ có 1 cách duy nhất là copy từ word (đã chỉnh font theo ý thích) và paste vào Stick Note.
 

chuyen

Moderator
GÂY DỰNG
#5
Em tìm thấy các phím tắt thay đổi cỡ chữ, gạch chân, đậm, ... nhưng không thấy thay đổi fonts:

Ctrl+B – Bold text
Ctrl+I – Italic text
Ctrl+T – Strikethrough
Ctrl+U – Underlined text
Ctrl+Shift+L – Bulleted (press once) or Numbered (press twice) list
Ctrl+Shift+> – Increased text size
Ctrl+Shift+< – Decreased text size
Ctrl+A – Select all
Ctrl+Shift+A – Toggles all caps
Ctrl+L – Left aligns text
Ctrl+R – Right aligns text
Ctrl+E – Centers text
Ctrl+Shift+L – Small Alpha list (3rd), Capital Alpha list (4th), small roman (5th), Capital roman (6th)
Ctrl+1 – Single-space lines
Ctrl+2 – Double-space lines
Ctrl+5 – Set 1.5-line spacing
Ctrl+= – Subscript
Ctrl+Shift++ – Superscript
 

drtiendiep

Mới nhập hội
NHẬP HỘI
#7
Cách chuẩn nhất để gõ tiếng Việt trong Sticky notes là: Chỉnh Registry: Tới khóa: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts tìm đến 4 key bên phải
MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24
MS Serif 8,10,12,14,18,24
Segoe Print (TrueType)
Segoe Print Bold (TrueType)
thay giá trị mặc định bằng times.ttf - Font Times new roman. Khởi động lại máy! Ok!
===============================================