Thay đổi fonts chữ trong Sticky Notes của Windows 7

khonglaaica

Việt Nam vô địch
GÂY DỰNG
Theo mình biết thì chỉ có 1 cách duy nhất là copy từ word (đã chỉnh font theo ý thích) và paste vào Stick Note.
 

HhNDL82

GÂY DỰNG
hik, mình cũng vừa thử mà cũng mãi ko tìm ra cách nào thay đôi font chữ nhanh chóng, ngoài việc chỉnh sửa trong word rồi copy ra ngoài.
 

chuyen

GÂY DỰNG
Em tìm thấy các phím tắt thay đổi cỡ chữ, gạch chân, đậm, ... nhưng không thấy thay đổi fonts:

Ctrl+B – Bold text
Ctrl+I – Italic text
Ctrl+T – Strikethrough
Ctrl+U – Underlined text
Ctrl+Shift+L – Bulleted (press once) or Numbered (press twice) list
Ctrl+Shift+> – Increased text size
Ctrl+Shift+< – Decreased text size
Ctrl+A – Select all
Ctrl+Shift+A – Toggles all caps
Ctrl+L – Left aligns text
Ctrl+R – Right aligns text
Ctrl+E – Centers text
Ctrl+Shift+L – Small Alpha list (3rd), Capital Alpha list (4th), small roman (5th), Capital roman (6th)
Ctrl+1 – Single-space lines
Ctrl+2 – Double-space lines
Ctrl+5 – Set 1.5-line spacing
Ctrl+= – Subscript
Ctrl+Shift++ – Superscript
 

camapgia

GÂY DỰNG
Bác thử cái này đi, free, nhẹ mà tiện dùng hơn cái sticky có sẵn trong W7
 

drtiendiep

NHẬP HỘI
Cách chuẩn nhất để gõ tiếng Việt trong Sticky notes là: Chỉnh Registry: Tới khóa: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts tìm đến 4 key bên phải
MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24
MS Serif 8,10,12,14,18,24
Segoe Print (TrueType)
Segoe Print Bold (TrueType)
thay giá trị mặc định bằng times.ttf - Font Times new roman. Khởi động lại máy! Ok!
===============================================
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top