Thay đổi thời gian auto-check mail!

26 Tháng hai 2008 lúc 16:25
#1
Bạn không hài lòng với các options auto-check mail sẵn có của Iphone: manual, every 15',30', 1h?

Bạn có thể thay đổi thời gian theo ý mình bằng cách này:

Trước hết, bạn phải chắc bạn đã set auto-check của mail là every 15’ hoặc 30’ hoặc 1 h (không set manual)

Vào /var/root/Library/Preferences

(hoặc Private/var/mobile/Library/Preferences đối với 1.1.3)

tìm file com.apple.mobilemail.plist hoặc download file này tại

đây

Có nhiều cách để mở và sửa file này:

1) Nếu dùng MAC: Sử dụng Properties List Editor : tìm AutoFetchInterval, double click để thay đổi value bằng số phút mà bạn muốn.

2) Nếu dùng WIN: Sử dụng Ifuntastic hoặc Notepad++ hoặc
Convert file này tại đây để có thể mở file = Wordpad trên PC. Tìm

<key>AutoFetchInterval</key>
<string>15</string>

Đổi lại thành :

<key>AutoFetchInterval</key>
<string> số phút mà bạn muốn </string>

Save file đã edited này lại và đưa vào Iphone theo đường dẫn cũ /var/root/Library/Preferences (hoặc Private/var/mobile/Library/Preferences đối với 1.1.3).

Reset lại máy.

Lưu ý:
- Mail Auto-check bây giờ đã tự động chuyển thành Manual nhưng nó sẽ tự động check mail theo số phút mà bạn đã thay đổi. Bạn có thể vào setting để thay đổi mọi thứ, trừ Setting/Mail nếu bạn không muốn phải làm lại từ đầu.
- Pin sẽ hao nhanh hơn nếu thời gian check mail tự động càng ngắn
- Không nên set thời gian auto check quá ngắn (1 -2 phút chẳng hạn), nó sẽ làm chậm quá trình access các ứng dụng khác và ảnh hưởng đến việc nhận cuộc gọi


Chúc vui!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Ở Việt Nam giáo viên tự cho mình được quyền kiểm tra điện thoại của học sinh dù có sự đồng ý hay không? Còn ở Mỹ nhiều giáo viên đã bị kiện vì xem ảnh, đọc tin nhắn… của học sinh khi chưa được sự đồng ý của các em.

Tháng 3/2013, Tòa phúc thẩm liên b ...
Lazada Vietnam Master card on Monday