Thay vỏ BB8700 ở đâu tại Hà Nội???

me_to_you

MÁY HỎNG
Bác qua bên Cần mua hỏi mọi người xem sao ạ!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bác úp thêm thông tin review vào post nữa thì tuyệt
Top