Themes and lockscrenn cho HDmini

TVinh

HHVN - DỰ BỊ ***
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
 

TVinh

HHVN - DỰ BỊ ***
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI

Attachments

 • HD_MINI_NoCalls_2Appoint.jpeg
  HD_MINI_NoCalls_2Appoint.jpeg
  2.9 KB · Đọc: 34
 • ScreenShot1.jpg
  ScreenShot1.jpg
  3.7 KB · Đọc: 33
 • ScreenShot4.Png
  ScreenShot4.Png
  9.9 KB · Đọc: 34
 • ScreenShot6.jpg
  ScreenShot6.jpg
  3.3 KB · Đọc: 33

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top