Thiệp nhân ái !

Các thớt khác của culanbk

culanbk

NHẬP HỘI
Thiệp nhân ái- Đây là những sp của các em nhỏ là nạn nhân chất độc mầu da cam mà dự án đang triển khai:http://thiepnhanai.comChi tiết :

http://thiepnhanai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=88&lang=vi
---------------------------------
Thiệp nhân ái- Vầng mặt trời khuyết vẫn luôn có ích cho đời: http://thiepnhanai.com

Rock's Soul + Volunteer's Heart = NiemTin Volunteer Group
Tâm hồn của Rock + Trái tim Tình Nguyện = Tình nguyện Niềm Tin
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top