Thiệp nhân ái !

Các thớt khác của culanbk

culanbk

NHẬP HỘI
Thiệp nhân ái- Đây là những sp của các em nhỏ là nạn nhân chất độc mầu da cam mà dự án đang triển khai:http://thiepnhanai.comChi tiết :

http://thiepnhanai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=88&lang=vi
---------------------------------
Thiệp nhân ái- Vầng mặt trời khuyết vẫn luôn có ích cho đời: http://thiepnhanai.com

Rock's Soul + Volunteer's Heart = NiemTin Volunteer Group
Tâm hồn của Rock + Trái tim Tình Nguyện = Tình nguyện Niềm Tin
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Mình có mua nước hoa chiết của bạn này nhưng lâu ko nhận được hàng nên vào hòm thư để trao đổi, khi vào hòm thư thì không thấy cuộc trò chuyện với bạn đó nữa, ai gặp tình trạng này chưa ạ
Screenshot_20230106_213135_Chrome.jpg
...
Top