Thinkpad Zserial sao lại k thấy trên website của hãng nhỉ?

Các thớt khác của duyvu2011
Lazada Vietnam Master card on Monday