Thông báo liên quan đến việc tìm: TT Bảo hành, mua bán, sửa chữa...

Các thớt khác của Lam Sơn

Lam Sơn

Super Moderators
Các bạn khi có nhu cầu cần tư vấn tìm: Trung Tâm bảo hành, mua bán, sửa chữa máy móc v..v... phải ghi cụ thể mình hiện đang ở địa phương nào? Thí dụ: Hà Nội - TP.HCM, Hải Phòng....

Yêu cầu trên nhằm tránh việc người thì đang ở Hà Nội nhưng các bạn khác lại cho địa chỉ ở TP.HCM dẫn đến việc làm mất thời gian cho cả đôi bên.

Từ nay các bài viết nào không đáp ứng được theo thông báo này sẽ bị xóa ngay lập tức. Bạn nào có bài bị xóa được phép viết bài khác với địa chỉ rõ ràng. Rất mong các thành viên ủng hộ.

Thân chào.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top