Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Nội quy Mua bán - Đấu giá HHVN

Các thớt khác của HHVN - SECURITY

chuyen

GÂY DỰNG
Chử ký là: No sign?
Bạn xoay ngang điện thoại nhé!
Screenshot_2021-03-29 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Nội quy Mua bán - Đấu giá HHVN.png
 

Bài viết cần bạn xem thêm

E có mở post đấu này ạ! Bác @Micro_star2004 có thắng nhưng k phản hồi về vấn đề giao dịch ạ
Mong Mod [USER=27 ...
Top