Thư viện để nhận mail từ Gmail

28 Tháng sáu 2007 lúc 01:21
#1
Xin hỏi mọi người có ai biết thư viện nào dùng để nhận email từ Gmail(giao thức POP3) trên Windows Mobile. Tôi có tìm thấy một thư viện nhận mail POP3 trên Windows Mobile xong không hỗ trợ Gmail vì nó dùng kết nối SSL.
 

knoppix

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
28 Tháng sáu 2007 lúc 17:46
#3
To conf: Ý của noname.cpp là cần một thư viện SSL và POP3 dành cho lập trình trên Windows Mobile.

To noname.cpp: Với thư viện có phí, bạn có thể sử dụng ở đây: http://www.chilkatsoft.com/email-library.asp

Nếu sử dụng opensource, bạn có thể dùng OpenSSL cho Windows Mobile: http://www.it.uc3m.es/pervasive/wce_lite_compat/ và cài đặt giao thức POP3 client như bình thường sau khi khởi tạo kết nối SSL thành công.
PS: POP3 có mô tả chi tiết giao thức trong các RFC.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

A

- ATM (Đơn vị đo lường áp lực): Thường được dùng để chỉ độ sâu mà một chiếc đồng hồ có thể chịu được và không bị vô nước. (1ATM = 1BAR = 10m = 33.3ft).

- Altimeter: Chức năng đo độ cao bằng cách đo những thay đổi trong áp suấ ...
Lazada Vietnam Master card on Monday