Thư viện để nhận mail từ Gmail

28 Tháng sáu 2007 lúc 01:21
#1
Xin hỏi mọi người có ai biết thư viện nào dùng để nhận email từ Gmail(giao thức POP3) trên Windows Mobile. Tôi có tìm thấy một thư viện nhận mail POP3 trên Windows Mobile xong không hỗ trợ Gmail vì nó dùng kết nối SSL.
 

knoppix

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
28 Tháng sáu 2007 lúc 17:46
#3
To conf: Ý của noname.cpp là cần một thư viện SSL và POP3 dành cho lập trình trên Windows Mobile.

To noname.cpp: Với thư viện có phí, bạn có thể sử dụng ở đây: http://www.chilkatsoft.com/email-library.asp

Nếu sử dụng opensource, bạn có thể dùng OpenSSL cho Windows Mobile: http://www.it.uc3m.es/pervasive/wce_lite_compat/ và cài đặt giao thức POP3 client như bình thường sau khi khởi tạo kết nối SSL thành công.
PS: POP3 có mô tả chi tiết giao thức trong các RFC.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Kính gửi các Mods của HHVN

Lâu lâu ngứa tay đấu giá mấy món đồ chơi kiếm cơ giao lưu vs các bác trên HHVN, vừa xả stress vừa thêm mối quan hệ.
Bên cạnh đó thì cũng có vài thành viên không có trách nhiệm với cú bid, với em thì đồng nghĩa k có trách n ...
Lazada Vietnam Master card on Monday