Tìm chương trình Screen Saver màn hình trong suốt ?

Các thớt khác của Chuotdong
25 Tháng tám 2007 lúc 08:55
#1
Trước đây tôi có chương trình Screen Save màn hình kiểu như vậy, nó ko che đi màn hình hiện thời mà chỉ khi người dùng định sửa thì nó mới hỏi Pass thôi ?
bạn nào biết chỉ dùm
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Từ những quả bóng thô sơ lúc đầu đến quả bóng hoàn chỉnh ngày nay có công lao rất lớn của các “nhà phát minh” chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư.

Đến nay người ta vẫn chưa kết luận được bóng đá do ai hay quốc gia nào phát minh ra. Song sự ra đời của quả bó ...
Lazada Vietnam Master card on Monday