Tìm đối tác bán IT sang thị trường châu Phi

Các thớt khác của hinnin

dungnd

THÀNH VIÊN DANH DỰ
Bạn là người mua tại châu phi hay là người bán tại VN. Nếu là Ăngola thì tôi đã bán các SP CNTT cho 1 gia đình người việt có hệ thống siêu thị ở đó. Bây giờ không giao dịch nữa. Có thể giới thiệu không kèm điều kiện gì.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top