tim driver đọc thẻ 5 in 1 may TOSHIBA M200 model no PSMC0L 0021 fox XP

Các thớt khác của hau78
13 Tháng hai 2008 lúc 23:34
#1
chào các bạn! minh vừa cài lại may TOSHIBA M200 model no PSMC0L 0021 từ Vista sang XP thì các driver đều nhận nhưng còn cái đọc thẻ 5 in 1 thì không nhận được (? mass storage controller) . Ai có thể chỉ giúp mình tìm cái driver này ở đâu?
 
Lazada Vietnam Master card on Monday