Tĩnh vật

qtuan151

GÂY DỰNG
Ảnh tĩnh vật...

 

id_anh

GÂY DỰNG
Bác vui tính quá; Không hiểu ý của bác là gì, góc chụp không thể hiện được ý của bác! Có hình khác không bác?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top