Tĩnh vật

qtuan151

GÂY DỰNG
Ảnh tĩnh vật...

 

id_anh

GÂY DỰNG
Bác vui tính quá; Không hiểu ý của bác là gì, góc chụp không thể hiện được ý của bác! Có hình khác không bác?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top