Titanium Backup v3.3.3 - Trình backup Pro nhất cho Android

Mr.Hoo214

GÂY DỰNG
Titanium Backup v3.3.3
Requirements: Android
Overview: Đây là tool duy nhất có thể sao lưu , phục hồi , đóng băng ứng dụng và đa ta của bạn cùng với Market link . Phần mềm này còn có thể backup , restore theo định kì , xóa bỏ ứng dụng .....


[break]
☆Needs Root
☆Problem? See website, email me
☆App+keyfile = Donate version
☆NET access is to d/l busybox
☆ ☆ ☆

Version 3.3.3
=============

More Info:
Mã:
http://matrixrewriter.com/android/
Download Instructions:
http://www.megaupload.com/?d=7GTP4QH1

Mirrors:
http://depositfiles.com/files/vdnf4u7v5
http://sharingmatrix.com/file/14308351
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top