TMDA I lkhong hien thị tiếp danh mục phone

filo

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
:(( các vui long chỉ điểm cho em với: em đang dùng con T-MDA I. Hiện tại mọi thứ đều tốt trừ phần thông báo các cuộc gọi đến, đi, và nhỡ. Máy tiếp tục hiển thị thêm những cuộc gọi mà thông bá biểu tượng gọi nhỡ trên thanh thông báo trên destop. Thường thì các máy đều tự động xóa những cuộc gọi cũ khi đầy danh mục. tỷ dụ như máy sẽ xóa danh mục cuộc gọi thứ 1 đi sau khi ta thực hiện cuộc gọi thứ 31, nhưng máy của em chỉ lưu 30 cuộc theo như trên. Vạy có thể set lại bằng các nào, đây có phải là bệnh của máy không, các bác chỉ giúp em với nhé.
mong tin của các bác
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top